Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021
13/01/2022 - 15:22

TĐKT - Tối 12/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đây là năm thứ ba tỉnh Yên Bái tiến hành đánh giá, chấm điểm, xét thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động hàng năm của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chương trình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 57 cơ quan, đơn vị, địa phương với 567 chỉ tiêu, nhiệm vụ (gồm 87 chỉ tiêu, nhiệm vụ chung và 482 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể).

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là: Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ghi nhận: Chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều giữ vững nhịp độ, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao.

Với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến ngày 31/12/2021, đã có 560/567 chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, đạt 98,8%; 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chiếm 1,2% (nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy không đạt kế hoạch, nhưng về cơ bản các chỉ tiêu này vẫn giữ được mức tăng trưởng so với năm 2020).

Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt mức với con số hết sức ấn tượng, có mặt nổi trội trên nhiều lĩnh vực trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận sự cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các tập thể, cá nhân, tỉnh Yên Bái khen thưởng 62 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và 71 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18; đồng thời khen thưởng 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021.

Nguyệt Hà