Tuyên dương 192 bí thư chi bộ tiêu biểu trong xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất, kinh doanh
04/01/2017 - 08:51

TĐKT – Thiết thực kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017) và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng, sáng 4/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tới dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đây là lần thứ 2 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

 Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; đảm đương nhiều công trình trọng điểm quốc gia; luôn đi đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối là công cụ vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; kịp thời cân đối thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi măng, dịch vụ bưu chính viễn thông, giao thông vận tải và hàng tiêu dùng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, đóng góp hàng năm 25 - 30% tổng ngân sách quốc gia.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đã nộp ngân sách 1,048 triệu tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng trên 74,3 %, đạt hơn 1,121 triệu tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt hơn 6,042 triệu tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khối đã đóng góp 11.600 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đồng thời kết hợp tốt phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Riêng năm 2016, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong khối nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 196,129 nghìn tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 96,928 nghìn tỷ đồng.

Từ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng là các tổ chức cơ sở Đảng, các chi bộ Đảng ở cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu. Đặc biệt là xuất hiện nhiều tấm gương bí thư chi bộ gương mẫu về đạo đức lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp.

Năm 2016, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lựa chọn ra 192 bí thư chi bộ tiêu biểu nhất để tuyên dương. Họ thực sự là hạt nhân đáng quý để xây dựng phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, trong toàn Đảng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức, cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Bằng khen cho các bí thư chi bộ tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng, đơn vị trong khối đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: 192 bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương lần này là những hạt nhân quan trọng của các phong trào thi đua, thời gian tới cần biến quyết tâm và lòng nhiệt tình của mình thành hành động cụ thể, thường xuyên sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tìm tòi những giải pháp phù hợp, có tính đột phá để phát huy những thành quả đã đạt được, cùng với cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, thời gian tới, bên cạnh tập trung thực hiện triển khai sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; triển khai Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từ 192 bí thư chi bộ được tuyên dương lần này cần tiến hành tổng hợp, xây dựng mẫu hình bí thư chi bộ giỏi. Bên cạnh đó, tiếp tục lựa chọn tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao vị thế, sự đóng góp xứng đáng của doanh nghiệp nhà nước đối với phát triển kinh tế đất nước.

Mai Thảo