Truyền thống là sức mạnh
25/10/2016 - 00:00

TĐKT - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội được thành lập năm 1949. 67 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của TP Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự đoàn kết, tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động, nhà trường đã sở hữu một bề dày thành tích đáng khâm phục: Huân chương Độc lập Hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 10 Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

 Active Image

 Việc tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng được nhà trường tổ chức thường xuyên, kịp thời.

Vượt lên những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên thiếu về số lượng trong khi yêu cầu về khối lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng nâng cao, nhu cầu mở lớp ngày càng nhiều, địa bàn giảng dạy trải khắp 30 quận, huyện, thị xã của thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội đã luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua của TP Hà Nội, một trong những điểm sáng của hệ thống các trường chính trị, trường bộ, ngành.

Bí quyết để tạo nên thành tích đó chính là nhà trường đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua, coi đây là một trong những nội dung công tác quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động sâu rộng, thường xuyên trong toàn trường. Hàng  năm, căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng và triển khai tới các đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác này đến cán bộ, viên chức, lao động giúp họ có nhận thức đúng về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, nhà trường đã ban hành tiêu chí thi đua cụ thể cho từng đối tượng cán bộ, viên chức, lao động phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được  giao, quy định về xét sáng kiến, kinh nghiệm để thống nhất thực hiện trong toàn trường. Các phong trào thi đua được phát động tại hội  nghị cán bộ, viên chức và phát động theo các đợt ngắn hạn: đợt 1 (từ đầu năm đến 30/6) với nội dung “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày kỷ  niệm lớn của đất nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm”; đợt  2 (từ tháng 7 đến 31/12) có nội dung “Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, chào mừng ngày thành lập trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao”. Với trọng tâm là nâng cao công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ giảng dạy, nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, “Người tốt, việc tốt”, phong trào Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có tác dụng động viên, tạo sức lan tỏa, khích lệ phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực  hơn. Chính vì vậy, nhiều năm qua, phong trào thi đua ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã thực sự sôi nổi với sự tham gia của 100% cán bộ, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đã giúp cho trường nhiều năm vượt kế hoạch được giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 5 năm qua, nhà trường đã thực hiện giảng dạy và quản lý 1.031 lớp với 107.513 học viên. Đặc biệt, nhà trường đã thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính, chuyên viên mới theo quy định của Bộ Nội vụ; xây dựng chương trình nghiệp vụ, kỹ năng cho các lớp nguồn công chức cấp xã… Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng dự giờ cũng được trường thực hiện có hiệu quả. 5 năm qua, nhà trường đã thực hiện 2 đề tài khoa học cấp thành phố (1 đề tài xếp loại giỏi), 28 đề tài khoa  học cấp trường (xếp loại bảo vệ giỏi, xuất sắc), 65 sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác được nhà trường ứng dụng vào thực tế quản lý, giảng dạy, tác nghiệp. Đơn vị cũng đã xây dựng mới 12 nội dung chương trình (đã được thông qua và đưa vào giảng dạy); tổ chức thành công 10 hội thảo khoa học cấp trường, 50 hội thảo cấp khoa. Hầu hết giảng viên đều đạt định mức được giao, nhiều  giảng viên vượt khối lượng định mức hơn 200%. Điều đáng ghi nhận nữa đó là cán bộ, giảng viên của nhà trường tích cực tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, công tác xã hội, từ thiện, tham gia hiến máu tình nguyện… với số tiền trên 300 triệu đồng và hơn 206 đơn vị máu.

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, được cấp trên khen thưởng: 45 lượt đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể tiên tiến (9 lượt được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc), phòng Tổ chức - Hành chính được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 đồng chí được tặng Huân chương Lao động, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 23 lượt cá nhân được Thành ủy, UBND thành phố, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, 5 đồng chí được tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, 7 đồng chí được công nhận danh  hiệu Người tốt, việc tốt tiêu biểu thành phố…

Hương Lan