Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Luôn đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ đời sống nhân dân
23/12/2022 - 14:12

TĐKT - Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý, vận hành 13 trạm và 1 cụm cấp nước sạch tập trung, các cụm, trạm đều đang vận hành tốt.

Để có được kết quả này, Trung tâm đã chỉ đạo các cụm, trạm thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo trì, bảo dưỡng, tu bổ, sửa chữa, khắc phục sự cố nhằm nâng cao chất lượng nước, giảm chi phí sản xuất nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình sản xuất, truyền tải nước từ công trình đầu mối đến các hộ dùng nước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nước sạch, đảm bảo cấp nước được kịp thời, an toàn, bền vững; khảo sát và cung cấp các điểm đấu nối cấp nước cho các dự án khu dân cư, khu đô thị nằm trong phạm vi cấp nước của Trung tâm.

Trụ sở Trung tâm

Công tác tuyên truyền để người dân thay đổi hành vi sử dụng nước sạch và ứng xử với môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm thường xuyên lấy mẫu, xét nghiệm mẫu nước ở các trạm cấp nước do Trung tâm quản lý để giám sát nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Trung tâm đã tích cực phối hợp với Báo Bắc Ninh viết bài tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên trang báo tỉnh đăng tải mỗi tháng một chuyên mục, mỗi quý một chuyên đề. Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Bắc Ninh cử phóng viên xuống các huyện, thị xã, thành phố và các trạm cấp nước thu thập thông tin để đưa tin trên Đài truyền hình tỉnh về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thời lượng đưa tin mỗi tháng một lần. Giao phòng tuyên truyền viết bài về nước sạch và vệ sinh môi trường in ra đĩa và phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT của các huyện, thị xã và thành phố phát cho Đài truyền thanh của các xã trong tỉnh. Tổ chức mít tinh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hoàn thiện chứng từ và ban hành Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn hàng năm nhằm đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, tính hiệu quả, tác động, tính bền vững của các chương trình, dự án, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý, xây dựng chính sách.

Nhà máy cấp nước sạch tập trung Đại Lai

Công tác theo dõi - đánh giá bộ chỉ số về nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã được Trung tâm hoàn thiện và được UBND tỉnh xác nhận. Theo kết quả đánh giá, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh là 100%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 83,11%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 66,82%.

Trong năm 2023, Trung tâm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường thực hiện việc quản lý, vận hành các trạm cấp nước sạch tập trung đã được đầu tư xây dựng. Tiếp tục tuyên truyền đến người dân nông thôn thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân và giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã, nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng tránh dịch bệnh cho cộng đồng; thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, cải thiện chất lượng nước sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức, tăng dần số lượng hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn của Bộ Y tế, thay đổi hành vi giữ gìn vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Tố Quyên