Tôn vinh 8 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao 2017
01/12/2017 - 16:00

TĐKT – Sáng 1/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017, Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam VNISA đã công bố và tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ đạt giải ATTT chất lượng cao 2017.

Sự kiện Ngày ATTT Việt Nam năm 2017

Chương trình bình chọn Sản phẩm, dịch vụ đạt giải ATTT chất lượng cao 2017 được VNISA triển khai nhằm phát hiện, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm về ATTT của doanh nghiệp trong nước, khuyến khích, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ATTT của Việt Nam.

Trong quá trình bình chọn, các sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm: giám sát, kiểm tra, bảo vệ website; bảo vệ hạ tầng, hệ thống thông tin và công nghệ đám mây; phòng, chống mã độc.

Điểm mới năm nay là lần đầu tiên ban tổ chức bình chọn các dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu. Bộ tiêu chí bình chọn nhấn mạnh đến vấn đề trình độ nhân lực và quy trình, tiêu chuẩn áp dụng của dịch vụ.

Trước khi trình Hội đồng bình xét, các sản phẩm, dịch vụ ATTT được phân tích, đánh giá sâu về tính năng, công nghệ, chất lượng tại các nhóm kỹ thuật thuộc 4 tiểu ban bình xét (3 tiểu ban ở Hà Nội và 1 tiểu ban ở TP Hồ Chí Minh)

Năm 2017, trong tổng số 10 sản phẩm và 3 dịch vụ được đưa vào bình xét chung khảo, có 6 sản phẩm và 2 dịch vụ ATTT đã được bình chọn đạt danh hiệu.

Cụ thể, các sản phẩm ATTT chất lượng cao năm 2017: giải pháp phòng, chống mã độc cho doanh nghiệp: CMC Internet Security Enterprise của Công ty cổ phần An ninh An toàn CMC; giải pháp giám sát website tập trung – VNCS Web Monitoring của Công ty cổ phần Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam; sản phẩm SecurityBox 4Website của Công ty cổ phần ATTT MVS; sản phẩm SecurityBox 4Network của MVS; sản phẩm CyRadar Internet Shield của Công ty CyRadar; hệ thống giám sát, chống thất thoát dữ liệu và diệt phần mềm gián điệp dựa trên truy vấn tên miền độc hại MiAV-DLP của Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT Bộ Quốc phòng.

Các dịch vụ ATTT tiêu biểu năm 2017: dịch vụ kiểm thử xâm nhập chuyên nghiệp của Công ty cổ phần dịch vụ Công nghệ Tin học HPT; dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng của Công ty cổ phần Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ Misoft.

Trang Lê