Thi đua gắn liền với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán
22/02/2021 - 14:41

TĐKT - Với trách nhiệm là Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI, trong các năm từ 2015 đến 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Tổng KTNN giao.

Anh và lãnh đạo đơn vị đã nghiêm túc quán triệt trong đơn vị các chỉ đạo của Tổng KTNN về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời, tích cực triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, KTNN chuyên ngành VI không phát hiện các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước trong ứng xử với đơn vị được kiểm toán.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến KTNN chuyên ngành VI giai đoạn 2020 - 2025.

Từ năm 2015 đến 2019, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện 60 cuộc kiểm toán, gồm 37 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), 11 cuộc kiểm toán kết quả tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) để cổ phần hóa, 12 cuộc kiểm toán chuyên đề, hoạt động. Qua hoạt động kiểm toán, các đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành VI thực hiện đã kiến nghị xử lý tổng số kiến nghị kiểm toán là 45.239 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là 21.182 tỷ đồng, kiến nghị tăng vốn nhà nước khi cổ phần hóa 12.227 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về đầu tư xây dựng cơ bản 8.739 tỷ đồng, kiến nghị khác 3.091 tỷ đồng. Một số đoàn kiểm toán có kết quả kiến nghị xử lý cao như đoàn kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam BCTC năm 2018 kiến nghị nộp NSNN 5.487 tỷ đồng, năm 2014 kiến nghị nộp NSNN 4.021 tỷ đồng; đoàn kiểm toán tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2016 kiến nghị nộp NSNN 2.054 tỷ đồng; đoàn kiểm toán tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn kiến nghị tăng vốn nhà nước 4.586 tỷ đồng; đoàn kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam kiến nghị xử lý 6.362 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua kiểm toán, các đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành VI chủ trì đã đưa ra có 39 kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung văn bản; 113 kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách. Đặc biệt chuyển 3 bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, các đoàn kiểm toán đã có nhiều phát hiện quan trọng, chỉ ra các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý để kiến nghị đơn vị được kiểm toán kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao công tác quản lý, quản trị hiệu quả nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong công tác kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức lập kế hoạch hàng năm trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị với nhiều nỗ lực, quyết tâm cao và phương pháp phù hợp, được các đơn vị được kiểm tra đồng tình và phối hợp thực hiện. Kết quả tình hình thực hiện kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán thời gian vừa qua cho thấy tính hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN chuyên ngành VI rất cao: Tổng số thực hiện kiến nghị kiểm toán giai đoạn 2015 - 2018 là 35.515 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,21%.

Dưới sự lãnh đạo của anh, về cơ bản, đội ngũ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của KTNN chuyên ngành VI đã được kiện toàn, phát huy được vai trò trong công tác quản lý; chất lượng cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI có trình độ chuyên môn tốt, đồng đều, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị có 2 cán bộ công chức có trình độ tiến sĩ, 50 cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, còn lại các cán bộ công chức là cử nhân và kỹ sư, trong số đó có 2 công chức đã có Chứng chỉ kế toán công chứng Anh (ACCA).

Là Ủy viên Hội đồng Nghiên cứu Khoa học KTNN, anh đã có nhiều ý kiến đóng góp với Hội đồng Nghiên cứu Khoa học KTNN về kế hoạch nghiên cứu khoa học, danh mục đề tài, kết quả nghiên cứu, để công tác nghiên cứu khoa học của KTNN ngày càng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, anh thường xuyên quan tâm, khích lệ, động viên cán bộ, công chức trong chuyên ngành chủ động đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn kiểm toán để đưa ra những giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán. Trong giai đoạn 2015 - 2020, các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, công chức của KTNN chuyên ngành VI đã được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế, phục vụ có hiệu quả cho công tác kiểm toán của đơn vị, làm cơ sở khoa học và thực hiện để KTNN sử dụng ban hành quy trình, quy định trong hoạt động kiểm toán. Cá nhân anh là chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Tổ chức kiểm toán đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống” được KTNN nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy Bộ phận KTNN chuyên ngành VI, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo đúng các chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN, nhân sự được giới thiệu đã đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, cơ cấu, độ tuổi, có năng lực, uy tín, nhiệt tình trong công tác.

Hàng năm, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị ban hành và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy bộ phận với Lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI và các tổ chức đoàn thể; tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình, tập hợp đông đảo lực lượng tham gia các hoạt động, thường xuyên đổi mới về nội dung và có chiều sâu. Các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vào các dịp ngày lễ lớn của đất nước và của ngành, đã động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao.

Anh cùng đơn vị tổ chức các hoạt động xã hội thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết cổ truyền và các đợt phát động của ngành, tổ chức thăm hỏi các gia đình có thân nhân liệt sĩ, dâng hương dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; đóng góp ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai lũ lụt; động viên khen thưởng kịp thời các đoàn viên có thành tích; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống...

Đặc biệt, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Đảng ủy KTNN về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN, anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, căn cứ Bản đăng ký và đánh giá của đảng viên, công chức được các chi bộ trực thuộc và các chi bộ sinh hoạt tạm thời tại các đoàn kiểm toán xem xét, đánh giá và xếp loại; Đảng ủy bộ phận tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành và xếp loại đối với mỗi đảng viên, công chức trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, anh cùng với tập thể cấp Ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của anh, KTNN chuyên ngành VI đã đạt được nhiều thành tích tự hào thông qua các phong trào thi đua yêu nước từ 2015 – 2019.  Anh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bằng khen của Tổng KTNN, 1 lần được KTNN tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành, 5 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 lần được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng danh hiệu“Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trang Lê