Thanh tra tỉnh Yên Bái: Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
30/06/2020 - 13:58

TĐKT - Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh Yên Bái quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, trong những năm qua, Thanh tra tỉnh Yên Bái được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái luôn chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Quá trình thực hiện đã góp phần tạo nên bầu không khí dân chủ, đối thoại, cởi mở; tăng cường sự đoàn kết trong cấp ủy và chi bộ.

Cán bộ công chức Thanh tra tỉnh Yên Bái viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác luôn luôn có sự đổi mới về phương pháp; nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng. Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Xem tư liệu truyền hình bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, sinh hoạt chính trị thực tế tại khu di tích lịch sử Quốc gia K9, Đá Chông, khu di tích lịch sử Quốc gia Pác Bó, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm và báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ (thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì) và tại Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái; tổ chức và tham gia các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, về thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) do tỉnh và Thanh tra Chính phủ tổ chức…

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Yên Bái nghiêm túc quán triệt và triển khai mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, đã xây dựng và triển khai mô hình điển hình trong tập thể “Kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; điển hình cá nhân của đồng chí Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh “Xây dựng hình ảnh người cán bộ thanh tra giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, chuẩn tác phong”. Qua xây dựng mô hình, Thanh tra tỉnh đã đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác và được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng cho cả tập thể và cá nhân điển hình.

Học theo Bác gắn liền với các nhiệm vụ công tác cụ thể

Xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kim chỉ nam trong từng hoạt động của mình, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra tỉnh Yên Bái luôn gắn liền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác.

Tập thể Thanh tra tỉnh Yên Bái được tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc

Nhớ lời Bác dạy, trong công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Yên Bái kịp thời nắm bắt những vấn đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo.

Giai đoạn 2015 - 2020, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai thực hiện 433 cuộc thanh tra hành chính (tại 1183 đơn vị). Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền 78.128 triệu đồng và 721,1375 ha đất; kiến nghị xử lý thu hồi số tiền: 46.549 triệu đồng và 704,6598 ha đất; kiến nghị xử lý khác: 31.579 triệu đồng (giảm trừ giá trị tư vấn khảo sát xây dựng khi điều chỉnh dự toán, yêu cầu hạch toán lại, yêu cầu nộp trả ngân sách kinh phí bổ sung có mục tiêu do đã hết nhiệm vụ chi, yêu cầu trích bù nguồn cải cách tiền lương…); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 16 tập thể 170 cá nhân; đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 1072 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; đã thu: 44.730 triệu đồng (=96%), đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với 16 tập thể và 170 cá nhân.

Kết quả thanh tra kinh tế - xã hội trong những năm qua đã góp phần ổn định tình hình trong tỉnh, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành của các đơn vị, tổ chức; giúp các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch có chất lượng và hiệu quả hơn; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo. Kết quả tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao so với toàn quốc (trên 90%); hầu hết các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh xem xét, xác minh, giải quyết đều đạt chất lượng, hiệu quả cao, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay tại cơ sở; bảo đảm vụ việc phát sinh ở đâu phải được giải quyết ở chính tại nơi đó.

Tính riêng trong giai đoạn 2015 - 2020, Thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 9.802 lượt công dân, 136 đoàn đông người đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; qua tiếp công dân đã tiếp nhận 8.452 vụ việc, số vụ việc đã được xem xét, giải quyết là 8.198 vụ việc (đạt 97%), số vụ việc còn lại đang được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng thời đã chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 19 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; tiến hành 84 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; ban hành 260 văn bản chỉ đạo, điều hành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức 95 lớp/hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho 5.480 người.

Hội nghị ký cam tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, công chức, đảng viên Thanh tra tỉnh Yên Bái

Cùng với đó, trong lĩnh vực phòng, chống, tham nhũng, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành và trực tiếp ban hành 7.566 văn bản hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức 601 lớp/hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho 2.335 người. Đồng thời, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai tài sản thu nhập, trả lương qua tài khoản, công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Từ 2015 - 2019, có 560 cán bộ, công chức đã được chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định; tiến hành kê khai tài sản, thu nhập đối với 43.850 lượt người/43.851 lượt người phải kê khai đạt 99,9% (1 người chưa thực hiện kê khai có lý do khách quan); tổ chức 44 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Do thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong các năm từ 2015 - 2019, Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được nhận 2 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 2 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Yên Bái và 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Hưng Vũ