Người cán bộ tài chính năng động, tận tụy với công việc
06/12/2018 - 15:24

TĐKT - Trên cương vị Trưởng phòng Tài chính, Cục Hậu cần - Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ), Đại tá Phạm Bính Ngọ luôn giữ tác phong sâu sát cơ sở, thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn đơn vị, nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và Quân đội. Qua đó, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng trong chỉ đạo, điều hành ngân sách, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Đại tá Phạm Bính Ngọ phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tài chính năm 2017

Những năm qua, công tác tài chính của Quân chủng PKKQ luôn được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Nền nếp công tác tài chính từ đơn vị, doanh nghiệp đến cơ quan Quân chủng tiếp tục được duy trì; quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán bảo đảm tính thống nhất. Chất lượng chứng từ ngày một nâng cao và được lưu trữ đầy đủ, khoa học. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo điều hành ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng thứ tự ưu tiên; bảo đảm kịp thời tài chính cho các nhiệm vụ của đơn vị, trọng tâm là phục vụ công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tốt các hoạt động thường xuyên cũng như nhiệm vụ đột xuất. Công tác kiểm soát chi chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và các loại kinh phí.

Thành quả ấy ghi dấu những nỗ lực không ngừng của người cán bộ tài chính tận tụy - Đại tá Phạm Bính Ngọ. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, xác định trách nhiệm nặng nề, anh đã đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đặc thù công việc, từ đó, tham mưu cho lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn các đối tượng liên quan trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất, vừa đúng người, đúng việc, đúng định mức, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Anh đã lãnh đạo phòng tổ chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu tài chính; quản lý chặt chẽ ngân sách, kinh phí, tài sản của Quân chủng. Hàng năm, Phòng Tài chính đã thực hiện công tác thanh quyết toán ngân sách, kinh phí bảo hiểm xã hội với Bộ Quốc phòng kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu; cung cấp số liệu, tài liệu kịp thời, phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó, anh đã chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai thực hiện Luật Ngân sách, các văn bản mới ban hành về chế độ tài chính, rà soát đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù, để các đơn vị thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, đồng thời chỉ đạo cơ quan tài chính các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý tiền lương, phụ cấp, tiền ăn, góp phần ổn định chất lượng bữa ăn của bộ đội. Dưới sự lãnh đạo của anh, Chi bộ Phòng Tài chính nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, anh cùng các cán bộ trong phòng đã tổ chức tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng nguồn kinh phí để cấp phát, thanh quyết toán cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn, không để xảy ra thất thoát, thâm hụt.  Phòng đã đảm bảo đủ nguồn vốn để triển khai 736 dự án công trình (tỷ lệ giải ngân đạt 85,7%), quyết toán 542 dự án công trình. Nhờ đó, một số dự án, công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ: Dự án nước sạch, nhà công vụ, nhà ở phi công, xoá nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống sinh hoạt của bộ đội. Các dự án: Nhà che máy bay, quả cầu che ra đa, hệ thống đèn đêm cho sân bay cùng một số các trận địa, công trình quân huấn… đã góp phần nâng cao chất lượng bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật và khả năng huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng.

Nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên ngành tài chính PKKQ không ngừng tự học tập nâng  cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Đại tá Phạm Bính Ngọ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị quản lý tài chính tốt”, xây dựng đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến về công tác tài chính. Hội thi "Trưởng ban tài chính, kế toán giỏi" cấp Quân chủng do anh tham mưu tổ chức thành công đã dấy lên không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, kịp thời cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ tài chính chủ chốt các cấp.

 Trong nhiều năm công tác, có một điều mà Đại tá Phạm Bính Ngọ luôn trăn trở, đó là làm thế nào để đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính. Anh đã chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và huấn luyện phương pháp kiểm tra sát với nội dung kiểm toán; chủ trì nghiên cứu thành công đề tài "Phương pháp kiểm tra" đã được Quân chủng nghiệm thu, đưa vào áp dụng có hiệu quả tại các đơn vị. Hiện anh đang chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu "Xây dựng hệ thông thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách các đơn vị dự toán" ; chỉ đạo cơ quan, đơn vị tuân thủ đúng quy trình thẩm định giá, nhằm nâng cao chất lượng công tác giá trong Quân chủng; hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản lý tài chính của Quân chủng đảm bảo tính thống nhất.

Bên cạnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, anh còn tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hậu cần, hướng dẫn học viên làm luận văn tốt nghiệp; tham gia các hội đồng nhận xét, đánh giá luận văn, luận án, các đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia viết bài đăng tải trên các tạp chí để làm tài liệu tham khảo.

Đại tá Phạm Bính Ngọ chia sẻ: Nhiệm vụ của ngành tài chính Quân chủng trong thời gian tới rất nặng nề, để đảm bảo công tác chuyên môn thực hiện đúng cơ chế quản lý tài chính mới, phù hợp với Luật ngân sách, tôi ý thức được là không thể chủ quan, thoả mãn, mà cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu ở mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc, thực sự là hạt nhân đoàn kết của đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Phương