Mỗi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải là một nhân tố tiền phong, gương mẫu
07/06/2018 - 09:30

TĐKT - Sáng 6/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an, tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong CAND dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an luôn coi trọng công tác TĐKT.
Các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng CAND, trong đó có phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" là những phong trào thi đua quan trọng, cốt yếu và thường xuyên của lực lượng trong suốt 70 năm qua.

Các phong trào thi đua đã thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, thực sự trở thành động lực để lực lượng Công an thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ngay từ cơ sở; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong 5 năm gần đây, toàn lực lượng CAND có 51 đồng chí hy sinh, 1.376 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, 222.898 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng và rất nhiều tấm gương cống hiến, hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc.

Để có được những kết quả như trên phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ làm công tác TĐKT qua các thời kỳ. Đội ngũ này qua công việc hàng ngày đã từng bước duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua của lực lượng CAND phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực công tác.

Cụ thể, cán bộ làm công tác TĐKT đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác TĐKT, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác TĐKT của lực lượng Công an. Đã tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an qua từng năm; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, thiếu sót, tìm rõ nguyên nhân và tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Cùng với đó, kịp thời đề xuất khen thưởng cho hàng chục nghìn tập thể, cá nhân có thành tích, đảm bảo khen thưởng chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương.

Mặc dù số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng rất lớn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo, đổi mới và cải cách thủ tục hành chính nên việc khen thưởng ngày càng nhanh, kịp thời động viên tập thể, cá nhân lập thành tích, khen thưởng, từ đó, có tác dụng nêu gương và lan tỏa, tạo tâm lý phấn khởi, hăng hái thi đua trong cán bộ, chiến sĩ.

Ghi nhận những đóng góp đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 159 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Kỷ niệm chương của Bộ cho 77 cá nhân làm công tác TĐKT.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của đội ngũ làm công tác TĐKT trong toàn lực lượng đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT trong CAND, nhất là các điển hình tiên tiến được biểu dương hôm nay cần quán triệt, thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Việc tổ chức, phát động phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong từng thời điểm, từng giai đoạn, tránh tình trạng phô trương, hình thức, kém hiệu quả gây lãng phí; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Qua tổ chức các phong trào thi đua, phải kịp thời phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng chính xác, kịp thời, tương xứng với thành tích. Quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ.

Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đơn vị chuyên trách, giúp việc Hội đồng TĐKT Bộ Công an tiếp tục phát huy tinh thần chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất Bộ hoàn thiện các quy định hướng dẫn về công tác TĐKT. Tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TĐKT trong toàn lực lượng…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Mỗi cán bộ làm công tác TĐKT phải là một nhân tố tiền phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là người thi đua nhất trong những người thi đua.

Phương Thanh