Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
20/12/2016 - 00:00

TĐKT - Ngày 20/12, tại Hà Nội Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tổng kết cuộc thi tìm hiểu mô hình Hợp tác xã kiểu mới năm 2016. Đến dự có, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự.

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự trao giải A cho đại diện các tác phẩm báo chí được giải.

Trong những năm qua với tinh thần thi đua ái quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là các HTX đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Để tạo bước phát triển trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX bằng các mô hình HTX điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm, Liên minh HTX Việt Nam đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về HTX,  xác định năm 2016 là “Năm tuyền thông về HTX” và tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về các mô hình HTX kiểu mới”.

Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng tiêu chí và hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh, thành phố lựa chọn, bình xét, khen thưởng 50 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những người cán bộ HTX tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng và phát triển HTX.

Sample Image

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao giải C cho đại diện các tác phẩm báo chí được giải

Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới đã thu hút sự tham gia của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Qua 3 đợt, Liên minh HTX Việt Nam đã thu được hơn 1.100 tác phẩm và đã trao 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba, 41 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí và thể loại sân khấu.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện Nghị quyết Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2021.  Mặc dù chịu nhiều hậu quả thiên tai nặng nề nhưng nền nông nghiệp vẫn đạt những thành tựu nổi bật trong xuất khẩu. Trong thành công đó có sự đóng góp của những người nông dân, những người làm công tác khoa học, kỹ thuật, những người làm công tác tài chính hỗ trợ cho nông dân, đặc biệt có sự đóng góp của Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các HTX có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt từ năm 1986, cả nước chuyển sang cơ chế thị trường, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có những chuyển biến quan trọng. Kinh tế hộ đóng vai trò chủ lực, hộ nông dân chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất của mình nhưng chủ yếu vẫn chỉ tiêu thụ sản phẩm với quy mô rất nhỏ ở chợ tại làng. Khi Việt Nam bước vào hội nhập, áp lực cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi sản phẩm trong nông nghiệp phải có chất lượng cao hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn thì từng hộ sản xuất cá thể đơn độc, không đủ sức cạnh tranh. Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực tế cuộc sống đã hình thành nên những hợp tác xã kiểu mới, trong đó kinh tế hộ không phủ định mà được hỗ trợ mạnh mẽ hơn bởi HTX. Chỉ có HTX với quy mô lớn về đầu vào, đầu ra mới có tư cách pháp nhân, mới có điều kiện tiếp thu về khoa học, công nghệ, mới có điều kiện vay vốn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của các hộ thành viên.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã trao danh hiệu công nhận Điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2016 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới.

Hồng Thiết