Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019
24/01/2019 - 10:52

TĐKT – Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tới. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban và gặp mặt báo chí Xuân 2019, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 23/1, tại Hà Nội.

Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), ôn lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn và Ban Nữ công công đoàn các cấp; đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác nữ công, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Hoạt động này nhằm động viên lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy tài năng, trí tuệ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị giao ban và gặp mặt báo chí Xuân 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, cộng tác chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong cổ vũ, tuyên truyền các phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn năm 2018.

Nhiều tác phẩm báo chí có tính thời sự về những vấn đề liên quan đến công nhân và công đoàn, thu hút và tác động mạnh mẽ đến công chúng, nhờ đó các chủ trương, nghị quyết và thông tin của tổ chức công đoàn được tuyên truyền kịp thời, rộng rãi, toàn diện và sâu sắc, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Trong năm 2019, trước mắt là trong quý 1, các cấp công đoàn sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó việc chăm lo Tết Kỷ Hợi, tổ chức Tết sum vầy 2019 cho đoàn viên, công nhân, lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tuyên truyền của các cơ quan báo chí tập trung vào nội dung trên.

Các tiêu chí để xét chọn cán bộ nữ công tiêu biểu:

  1. Đối với Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở

     Ban Nữ công công đoàn cơ sở nơi có cán bộ nữ công tiêu biểu được biểu dương hoạt động hiệu quả, thiết thực thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia và Trưởng Ban nữ công đóng vai trò nòng cốt tham mưu cho Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) về công tác nữ công và thực hiện xuất sắc ít nhất một trong những nội dung:

Hàng năm, tham mưu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất 1 hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

Tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương cho lao động nữ, thương lượng và đề xuất thành công đưa vào thỏa ước lao động tập thể hiện hành của đơn vị ít nhất một quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật: Biện pháp góp phần giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở cho nữ CNVCLĐ; hỗ trợ lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ…

Có sáng kiến đổi mới và đa dạng hóa công tác truyền thông về giới, bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em, về chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ. Tham mưu về chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ.

Có các biện pháp sáng tạo huy động, tạo được nguồn quỹ dành cho nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; có các hình thức tương trợ nữ CNVCLĐ khi ốm đau, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Cụ thể hóa các tiêu chí xét chọn, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” sát với tình hình địa phương, đơn vị. Tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh: Biểu dương, khen thưởng cá nhân, gia đình tiêu biểu, con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập, vượt khó, học giỏi…

Phối hợp thực hiện có kết quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; vận động lao động nữ gia nhập tổ chức công đoàn; giới thiệu nữ tiêu biểu để kết nạp đảng.

- Ưu tiên khi xét chọn:

  + Những người có thời gian công tác nữ công từ 5 năm trở lên; trong 5 năm trở lại đây được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn hoặc Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

- Trưởng Ban nữ công công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên, trong đó có trên 30% là lao động nữ.

2.  Đối với Trưởng Ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Tham mưu chỉ đạo các Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho BCH, BTV thực hiện tốt những nhiệm vụ như đã nêu tại mục 1.

- Thành lập được 100% ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở ở khu vực Nhà nước và ít nhất 80% ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

- Có sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phát triển các phong trào thi đua phù hợp với nữ CNLĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phù hợp đối tượng lao động nữ nhập cư.

 - Ưu tiên xét đối tượng Trưởng Ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là cán bộ chuyên trách công đoàn có thời gian công tác nữ công từ 5 năm trở lên và đã được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn hoặc Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên; ưu tiên đối với công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Đối với cán bộ nữ công cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương

- Tham mưu chỉ đạo các Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho BCH, BTV thực hiện tốt những nhiệm vụ như đã nêu tại mục 1, mục 2.

- Tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn Việt Nam liên quan đến công tác vận động nữ CNVCLĐ.

- Tham gia kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi đối với lao động nữ, nhất là lao động nữ ở những doanh nghiệp khó khăn về việc làm, phá sản, giải thể, nợ đọng bảo hiểm xã hội…

- Thành lập được 100% ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở ở khu vực Nhà nước và ít nhất 80% ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ưu tiên những đơn vị có số lượng ban nữ công quần chúng tăng thêm so với nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tham mưu chỉ đạo phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phát triển các phong trào thi đua phù hợp với nữ CNLĐ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; sơ, tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong tham mưu triển khai các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, công nhân, lao động: Tổ chức Lễ cưới tập thể, mô hình sức khỏe của bạn, trại hè cho con CNVCLĐ…

  * Ưu tiên xét đối tượng nữ là Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban phụ trách công tác nữ công của công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương có thời gian công tác nữ công từ 5 năm trở lên và đã được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn hoặc Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương hoặc của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên; ưu tiên đối với các địa phương, ngành có đông CNVCLĐ.

Mai Thảo