Hòa Bình: Triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
10/01/2018 - 11:23

TĐKT - Nhằm triển khai, phổ biến và nhân điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Hòa Bình lựa chọn 12 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để nhân rộng: Mô hình “Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi, giai đoạn 2012 - 2017; mô hình thôn, xóm kiểu mẫu, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; mô hình Làng, bản văn hoá - quốc phòng và an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xóm Mè, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn; mô hình Thôn, xóm kiểu mẫu, tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Nâng cao thu nhập từ trồng rau hữu cơ”; mô hình “Vườn rau dinh dưỡng trong trường mầm non”; mô hình “Phòng, chống đuối nước cho học sinh trong nhà trường”; mô hình: ’’Hướng dẫn học sinh dân tộc phương pháp tự học”; điển hình trong, phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; điển hình về gương dũng cảm cứu người; điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho từ 30 đến 50 người, làm việc từ 10-20 ngày/ tháng, có việc trong 7 tháng vào mùa, thu nhập trung bình của nhân công 4-5 triệu đồng/tháng; điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

UBND tỉnh đề nghị tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, điển hình tiên tiến có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời có các hình thức thi đua giữa các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai nhân rộng điển hình tiên tiến phải được cụ thể hóa thông qua hiệu quả từng mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được quần chúng thừa nhận. Phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Cần