Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc
27/06/2018 - 14:18

TĐKT - Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (Đại học Sư phạm Thái Nguyên) đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành sư phạm nói riêng và lá cờ đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và trong cả nước, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thành lập năm 1966 với tên gọi Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hơn 50 năm qua, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển cùng sự chuyển biến của đất nước. Trong đó, thầy và trò Nhà trường đã có giai đoạn vừa dạy và học vừa bổ sung lực lượng tham gia nhập ngũ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc. Đã có hàng chục tấm gương thầy giáo, sinh viên dũng cảm hy sinh trên chiến trường để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo mà nhà trường đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua, nhất là trong 10 năm gần đây được khẳng định qua những kết quả cụ thể.

Trường đã khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của một trường đại học sư phạm đầu tiên ở khu vực miền núi, đóng góp to lớn, xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có chất lượng; kiên định mục tiêu đào tạo giáo viên chuyên nghiệp.

Tính đến nay, Trường đã đào tạo và bồi dưỡng gần 100.000 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp - chủ yếu là con em các dân tộc vùng Việt Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên, trong đó có gần 3.000 thạc sĩ và tiến sĩ, gần 80.000 cử nhân; bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên các cấp.

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo tại trường đã và đang công tác ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước và được đánh giá có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, là lực lượng giáo viên cốt cán ở các địa phương.

Cùng với đó, trường luôn đi đầu và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, là đơn vị tiên phong trong việc gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn giáo dục miền núi. Nhiều đề tài khoa học giáo dục mang tính đột phá, được ứng dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng và đất nước.

Trường là đơn vị đầu tiên xây dựng mô hình các nhóm chuyên gia về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, liên ngành để tư vấn, đề xuất, xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ có quy mô lớn. Liên tục trong 10 năm qua, trường là đơn vị có số lượng đề tài cấp cấp Bộ được phê duyệt qua tuyển chọn, đấu thầu lớn nhất trong các trường sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.

Trường Đại học Sư phạm là trường sư phạm duy nhất triển khai Dự án Giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE). Những kết quả của dự án đang được triển khai phát triển chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo của Nhà trường.

Vượt qua mọi khó khăn, nhà trường đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ cao. Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ đội ngũ có trình độ tiến sĩ đã tăng gấp 5 lần, đứng hàng đầu trong các trường đại học trên cả nước. Hiện nay, trường có gần 400 giảng viên, trong đó trên 40% là tiến sĩ (đang có gần 100 giảng viên học NCS trong và ngoài nước).

Để đạt được điều đó, trường là đơn vị tiên phong trong khối các trường sư phạm triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đồng thời, đề xuất, triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên trước khi có Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhà trường đã chủ động đón đầu những định hướng đổi mới giáo dục, sử dụng các kênh thông tin từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên cuối khóa đánh giá lại chương trình đào tạo hiện hành, làm cơ sở vững chắc để phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo định hướng đổi mới.

Trường đã khẳng định bước đột phá, đi đầu trong khối các trường đại học sư phạm về đổi mới chương trình, thể hiện vai trò định hướng đổi mới giáo dục phổ thông thông qua đổi mới chương trình, quá trình đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý. Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo mới của Nhà trường đã được chia sẻ, trao đổi với nhiều trường sư phạm, các Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước và đã được thừa nhận.

Trường Đại học Sư phạm luôn triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, dân chủ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục.

Kỷ cương, nền nếp, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phong cách quản lý của nhà trường đã tác động tích cực tới chất lượng đào tạo, giúp cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trở thành một điểm sáng trong hệ thống các trường sư phạm, là địa chỉ đáng tin cậy về đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh và được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, là đơn vị tiêu biểu trong Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

Ghi nhận những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Lao động hạng Ba (1967, 1982); 2 Huân chương Lao động hạng Nhì (1989, 1991); Huân chương Lao động hạng Nhất (1996); Huân chương Độc lập hạng Ba (2001);  Huân chương Độc lập hạng Nhì (2005); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011).

Trong 10 năm gần đây, Trường được tặng thưởng 17 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công an; được tặng thưởng 45 Bằng khen của tỉnh, các bộ, ngành. Đặc biệt, năm 2015, Trường Đại học Sư phạm vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý - Anh hùng Lao động; năm 2016, được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị.

Ngọc Long