Đảng ủy Nhà máy Z176 sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”
09/06/2019 - 13:02

TĐKT - Sáng ngày 8/6, Đảng ủy Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, Nhà máy Z176 đã triển khai thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động theo Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà máy đã nhận thức đúng ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tập thể Đảng ủy, chỉ huy và các bộ phận luôn đoàn kết, thống nhất cao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng; luôn chủ động tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua liên tục của Tổng cục.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện các nội dung của Cuộc vận động tại Nhà máy, giai đoạn 2014 - 2019, đồng thời định hướng nhiệm vụ tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Nguyệt Hà