Cục Dân vận đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
28/04/2017 - 00:00
TĐKT - Sáng 28/4, tại Hà Nội, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống (1/5/1947 - 1/5/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tới dự, có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 47/SL về tổ chức Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, trong đó có cơ quan Chính trị Cục. Theo đó, Phòng Địch vận, Ban Dân vận thuộc Phòng Tuyên truyền - Huấn luyện là những cơ quan tiền thân của Cục Dân vận ngày nay cũng được thành lập.

70 năm qua, vượt qua mọi khó khăn, Cục Dân vận và ngành Dân vận Quân đội không ngừng lớn mạnh về tổ chức, lực lượng; luôn tích cực, chủ động, nhạy bén tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân, toàn quân thực hiện tốt công tác dân vận; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Active Image

Thượng tướng Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Dân vận

Với những thành tích xuất sắc đó, Cục Dân vận đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Lao động, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tích, đóng góp quan trọng của đội ngũ làm công tác dân vận toàn quân trong 70 năm qua. Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Cục Dân vận và đội ngũ làm công tác dân vận toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Ban, Bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn, tiếp tục đổi mới cơ chế, huy động các nguồn lực cho công tác dân vận, tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đã ký kết. Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động... góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Thanh