Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
07/09/2015 - 00:00

TĐKT-  Sáng 7/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Bộ Quốc phòng,  Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 70 năm, ngày 7/9/1945, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan đầu não của quân đội, có nhiệm vụ: Tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Bộ Tổng Tham mưu đã luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Tổng Tham mưu đã kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đó không chỉ là cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai chế độ, hai quân đội mà còn là cuộc đấu trí đặc biệt cam go giữa hai bộ tham mưu đối địch trong các tình huống chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Chiến thắng của quân ta là thành công của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân,  sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam "lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều". Thắng lợi đó đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu chiến lược đắc lực, trung thành.

Trong 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2015), Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước tiếp cận làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy quân đội đánh thắng cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; ngăn chặn âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế; tham mưu xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống,  duy trì sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các kế hoạch tác chiến chiến lược, các công trình phòng thủ; đề xuất nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng,  xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo thực hiện chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc; chú trọng đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự quốc phòng...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 7 thập kỷ qua, Bộ Tổng Tham mưu đã vinh dự được Đảng, nhà nước trao tặng 1 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao Vàng cho Dân quân tự vệ Việt Nam; 14 đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,  2 đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.  Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong 70 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là hết sức nặng nề. Để làm tròn nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới,  Bộ Tổng Tham mưu cần thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Mác – Lê-nin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xây dựng quân đội chính quy, cách mạng, tinh nhuệ; thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo sất đúng với các tình huống chiến lược có thể xảy ra, kịp thời đề xuất giúp Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống do các thế lực thù địch gây ra. Cùng với đó, cần xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, trung với nước và hiếu với dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù; chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, tài giỏi về công tác tham mưu, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, vững mạnh, tài cán hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Phương Thanh