Bộ Tổng Tham mưu gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến
28/04/2017 - 00:00
TĐKT - Sáng 28/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Dự Hội nghị có: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu.

Ba năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung CVĐ, có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện CVĐ trên các mặt công tác; đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu của CVĐ, những nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; thấy rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hiến kế, lập công, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (tỷ lệ đơn vị vững mạnh toàn diện hàng năm đạt trên 90%).

Active Image  

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và Thiếu tướng Hồ Thanh Tự chụp ảnh cùng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động

Thông qua CVĐ, đã có hơn 1.800 lượt tập thể, gần 16.000 lượt các nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và quân đội khen thưởng. Nhiều chương trình hoạt động, việc làm có ý nghĩa được nhân rộng: ủng hộ “Quỹ Ngày vì người nghèo” 3 tỷ 475 triệu đồng; ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” 3 tỷ 792 triệu đồng; phụng dưỡng 38 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng 96 nhà tình nghĩa, 14 nhà đồng đội tặng các già đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện CVĐ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua, nhất là những cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị. Để tiếp tục đưa CVĐ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả ngày càng thiết thực, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quán triệt nghiêm túc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; gắn thực hiện Cuộc vận động với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các cuộc vận động khác...; tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực quản lý chỉ huy của cán bộ chỉ huy các cấp. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động cho phù hợp với từng đối tượng và thực tế của đơn vị; tổ chức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đăng ký phấn đấu thực hiện CVĐ gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp để CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; kịp thời sơ kết, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm; đồng thời làm tốt công tác động viên, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Bộ Tổng Tham mưu đã trao Bằng khen tặng 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đức Anh