Biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư
17/11/2020 - 13:44

TĐKT - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

90 điển hình được tuyên tương là những tấm gương sáng ở khu dân cư trên địa bàn cả nước, có nhiều đóng góp tiêu biểu trên các lĩnh vực: Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt việc góp công, góp của và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp nhất là ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và đặc biệt là 90 điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp quý báu và đạt kết quả nổi bật.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho các điển hình

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào; trong đó, Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiều đóng góp tích cực. Mặt trận các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, người nghèo, người yếu thế trong xã hội; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; từ đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân.

Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong thời gian tới, cùng với hệ thống Mặt trận các cấp, các vị, các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đem tâm huyết, kinh nghiệm, nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong các tấm gương điển hình tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc, 90 điển hình tiêu biểu tích cực vận động toàn dân cùng Đảng, Nhà nước thực hành tiết kiệm, quyết tâm phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh. Cùng với đó, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát ở cơ sở; tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thục Anh