Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng
14/11/2017 - 11:52

TĐKT - Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.     Mục đích và ý nghĩa của thi đua rất rộng lớn và sâu sắc: “Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Đồng thời, Người yêu cầu, trong phong trào thi đua yêu nước “phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội; ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng đất nước; chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Lãnh đạo, chỉ huy Khoa Triết học Mác - Lênin, Học viện Chính trị trao đổi kinh nghiệm sư phạm cho giảng viên trẻ

Theo Chủ tịch Hồ Chí minh, xác định phương hướng, lựa chọn nội dung thi đua phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, động viên cổ vũ mọi người tích cực làm tốt những công việc làm hàng ngày. Người nhắc nhở: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Khi nội dung thi đua được xác định, phải đề ra mục tiêu, mức độ phấn đấu thật sự khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và luôn yêu cầu cao để mọi người cùng phấn đấu. Theo Người: “Mức thi đua phải tiến dần dần và tiến mãi mãi... Trí khôn, sáng kiến, học hỏi, tiến bộ và tinh thần hy sinh của người ta không có giới hạn, nó cứ tiến mãi. Cho nên mức thi đua cũng không có hạn, nó cũng tiến lên mãi”.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”, có sự chỉ đạo thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng. Người chỉ ra những nơi phong trào thi đua yếu kém là do có khuyết điểm trong công tác tổ chức lãnh đạo phong trào. Người nhắc nhở: “Tổ chức và lãnh đạo còn kém, không phát triển được hết sáng kiến và năng lực của quần chúng”. Người luôn yêu cầu cán bộ phải thật sự mẫu mực, luôn gương mẫu trong phong trào thi đua, thực sự là tấm gương sáng để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của tổ chức đảng các cấp, sự gương mẫu và sâu sát, tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ, để thi đua có chất lượng và hiệu quả cao, cần phải có kế hoạch khoa học, với nhiều biện pháp tổ chức thực hiện chu đáo, chặt chẽ. Đồng thời, phải có quyết tâm cao, tránh đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột, đúng như Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Nói về vai trò của thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, phong trào thi đua càng phát triển tốt đẹp, tất nhiên càng nảy nở nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình cho phong trào; đề cao sáng kiến của quần chúng và phổ biến rộng rãi; Người nhắc nhở: “Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những con sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”.

 Đối với những cá nhân điển hình tiên tiến khi đã trở thành anh hùng, chiến sĩ thi đua vẫn phải giúp đỡ họ tiếp tục phấn đấu, không tự kiêu, tự mãn, tự tư, tự lợi. Người dạy: “Tách rời tập thể thì dù tài giỏi mấy, một cá nhân cũng không làm được gì. Cho nên càng có thành tích, thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn… Các anh hùng và chiến sĩ thi đua cần phải luôn luôn dắt dìu, giúp đỡ những người chung quanh mình cùng tiến bộ”.

Cán bộ, giảng viên trong Khoa sinh hoạt khoa học cấp bộ môn

Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người, trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng ở Khoa Triết học Mác – Lênin, Học viện Chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy Khoa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Khoa được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

5 năm qua (2013-2017),  Khoa có 28 lượt các đồng chí đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Học viện, 4 đồng chí được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ; 4 đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.  Khoa đã đào tạo được 107 thạc sĩ và 37 tiến sĩ chuyên ngành triết học; nghiên cứu 50 đề tài khoa học các, tổ chức 9 cuộc Hội thảo khoa học, biên soạn được 53 tập bài giảng, 14 giáo trình, 16 sách chuyên khảo xuất bản được gần 10 đầu sách…; tổ chức được hơn 300 buổi thông tin khoa học, 400 buổi hội nghị thông tin khoa học đạt chất lượng tốt...

5 năm liên tục, Khoa được Học viện Chính trị tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện. Năm 2015 vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX và được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (7/2016), Khoa triết học Mác – Lênin đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất…

Song song với những thành tích đáng tự hào đó, Khoa còn có nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, làm cho vườn hoa thi đua Quyết thắng của Khoa ngày càng phát triển rực rỡ và có sự lan toả mạnh mẽ.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ  và  đưa phong trào thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước một cách nghiêm chỉnh, thành tâm, sâu sắc, sáng tạo hơn nữa.

Trước hết, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; trên cơ sở đó, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác thi đua khen thưởng. Coi trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về động cơ, thái độ, trách nhiệm của các đối tượng; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, đề cao tính chủ động sáng tạo, động viên nhiệt tình cách mạng của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền tích cực, kịp thời những mặt tốt, việc làm hiệu quả; kiên quyết, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh; ngăn ngừa, cảnh tỉnh, phê phán những biểu hiện nhận thức hạn chế, hành vi lệch lạc. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa có chủ trương, giải pháp toàn diện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng, có nền nếp, thực chất, bảo đảm tính vững chắc và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Phong trào thi đua Quyết thắng hướng mạnh vào xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt”. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đề cao tính chủ động, tích cực, tự giác của cá nhân gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của Khoa.

Gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Sự gắn kết phải được khởi nguồn từ tư duy nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy Khoa đến các chủ nhiệm bộ môn, trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; giải quyết đúng đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, bảo đảm cho phong trào thi đua Quyết thắng vừa mang tầm cao về chính trị tư tưởng, vừa có chiều sâu với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự gắn kết đó phải được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ, phản ánh xuyên suốt trong các nội dung của công tác xây dựng Đảng và trong chương trình, kế hoạch công tác của chỉ huy Khoa trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ do cấp trên giao.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ Khoa, bộ môn; đồng thời, chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đề cao tính chiến đấu; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào thi đua đột kích, cao điểm…  cần thể hiện với chủ đề, khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện: “Mỗi ngày 1 câu kinh điển, 10 từ mới Tiếng Anh”, “xóa tư tưởng trung bình - hình thành phong cách mới”, “sáng nghĩ cách làm hay - tối soát ngay điều sửa”...

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; chú trọng biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trên các mặt công tác. Tôn vinh những tấm gương bình dị, gần gũi, nhưng suy nghĩ và việc làm vô cùng cao quý, toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần xây Khoa vững mạnh toàn diện.

Lê Thị Thảo