Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”
23/05/2017 - 00:00

TĐKT – Hàng năm, UBND phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi" phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi Thủ đô". Đồng thời, tổ chức nhiều hội thi thợ giỏi ở các lĩnh vực, ngành nghề nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức chủ động, tiền phong, gương mẫu của đội ngũ công nhân, lao động. Mỗi năm, phong trào đều được các cấp công đoàn Thủ đô tích cực hưởng ứng, tìm cách làm mới để tạo được hiệu quả cao nhất.

Năm 2017 là năm thứ 11 phong trào được tổ chức triển khai. LĐLĐ TP Hà Nội đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó khối sản xuất, kinh doanh tập trung vào phát động, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Nét mới trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua năm nay là đã gắn với cuộc vận động "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động; thực hiện "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động". Phong trào đã góp phần động viên, khai thác mọi tiềm năng, trí tuệ của từng công nhân, lao động nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút các kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Active Image

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và ông Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chính sách xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN trao Bằng chứng nhận và vòng nguyệt quế cho "CN giỏi Thủ đô" năm 2017

Với anh Nguyễn Văn Tú, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô bậc 6/7, Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng, thực hiện phong trào thi đua trở thành công nhân giỏi là luôn tự nhắc nhở mình phải gương mẫu trong lao động sản xuất, thường xuyên có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu; thường xuyên nâng cao kỹ thuật tay nghề cao. Do đó, các sản phẩm của anh làm ra luôn có chất lượng tốt. Hai năm liên tục, anh được công ty bình chọn là kỹ thuật viên xuất sắc tiêu biểu. Năm 2016 anh đạt giải nhì Hội thi tay nghề do Toyota Việt Nam tổ chức cho kỹ thuật viên cao cấp.

Đối với anh Đinh Chí Kiên, tổ trưởng tổ sản xuất chiết bia hơi, phân xưởng công nghệ, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội, sáng kiến, cải tiến là động lực giúp anh say mê với công việc.  Anh luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu các giải pháp để ứng dụng vào chuyên môn hiệu quả, tiết kiệm tối đa thời gian, tăng năng suất lao động. Những năm qua, anh đã có sáng kiến cải tiến, chế tạo toàn bộ hệ chiết bia hơi, hệ băng tải ra vào, nghiên cứu chế tạo máy rửa keg  2L sơ bộ, máy gắp keg 2L thành phẩm, chuyển đổi chế tạo thả nắp dập bằng tay sang tự động và đưa vào ứng dụng tại nơi sản xuất. Với thành tích đó, từ năm 2012 – 2016, anh liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2015 được Bộ Công thương tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Duy Thịnh, công nhân 6/7, tổ trưởng sản xuất CNC2, Công ty Cổ phần xích líp Đông Anh thuộc công đoàn ngành Công thương Hà Nội, nhiều năm qua đã cùng các anh em trong tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 112% kế hoạch sản xuất hằng năm. Bản thân anh luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi cách tiếp cận với công nghệ cao, đạt năng suất lao động 200%. Năm 2015, 2016, anh được công nhận là công nhân giỏi cấp ngành và "Người thợ trẻ giỏi" khối doanh nghiệp TP Hà Nội.

Dù ở bất kỳ ngành, nghề, cương vị công tác gì, những người công nhân, lao động luôn bộc lộ đức tính cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Có thể nói, phong trào "Lao động giỏi" phấn đấu trở thành "Công nhân giỏi Thủ đô" đã khẳng định được ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và công nhân, lao động mọi lĩnh vực tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Thông qua các hình thức tôn vinh “Công nhân giỏi” có thành tích xuất sắc ở cấp mình, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động. Sức sáng tạo của công nhân ngày càng được phát huy. Qua 11 năm đã có 125.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 10.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội đồng tư vấn đã tham mưu xét chọn đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 954 cá nhân, trong đó có 650 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền là 1.390 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2017, TP Hà Nội có 33.270 công nhân, lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm 2016; 1.962 công nhân, lao động được công nhận công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Thời gian tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra cho đất nước ta nói chung và Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống, việc làm của công nhân, lao động. Các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do tác động của các yếu tố đầu vào sản xuất, kinh doanh tăng, cầu hàng hóa giảm, cùng với thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn là nỗi lo tiềm ẩn. Từ đó, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của tổ chức công đoàn, các cấp, các ngành, Adoanh nghiệp và đông đảo CNVCLĐ.

Để phong trào thi “Lao động giỏi” nói chung và phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” nói riêng mang lại hiệu quả cao hơn, các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp. Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7/4/2014 về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Qua đó, tổ chức các phong trào để động viên khích lệ đội ngũ CNLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, hướng vào tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thục Anh