Thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước, đưa đất nước tiến lên
18/01/2018 - 16:22

TĐKT - Sáng 18/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017 và đưa ra nhiệm vụ trọng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tham mưu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được tập trung chỉ đạo, tạo cơ sở pháp lý và góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đặc biệt là tổ chức thành công Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước.

Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương đã kịp thời tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt.

Năm qua, Ban TĐKT Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng, Chủ tịch nước khen thưởng cho 74.872 trường hợp. Trong đó, khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 8.610 trường hợp, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5.816 trường hợp (chiếm 7,77%).

Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, qua đó đã tác động tích cực đến phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Các vấn đề của đất nước đã được chỉ đạo thực hiện tốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp đã làm hết sức mình. Phong trào đoàn kết toàn dân, khí thế cách mạng rất mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như ở cơ sở còn thiếu vắng phong trào thi đua. Vẫn còn bệnh hình thức, chưa huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm tới công tác TĐKT.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: Công tác thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước để đưa đất nước tiến lên. Thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở.

Ngay từ đầu năm, cần tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của từng bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới và phải làm mạnh mẽ hơn, kể cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng với tinh thần kịp thời, đúng quy định. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông dành nhiều thời lượng hơn để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương quý trong xã hội.

Trước khi khen thưởng, phải có nhiều kênh thông tin để truyền thông, lấy ý kiến nhân dân xem đối tượng khen thưởng có xứng đáng không. Các địa phương phải tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong khen thưởng kháng chiến, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thi đua.

Về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong năm 2018 phải được thực hiện trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế mới trong quần chúng nhân dân.

Nguyệt Hà