Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam
26/09/2022 - 15:06

TĐKT - Sáng 26/9, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Đài TNVN

Cùng dự buổi công bố, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên của Đoàn Thanh tra.

Về phía Đài TNVN, có các đồng chí: Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; lãnh đạo của 5 đơn vị được thanh tra trực tiếp.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN khẳng định trong những năm qua, theo chức năng nhiệm vụ, Đài đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phạm vi cả nước.

Thống nhất với chương trình, nội dung kế hoạch thanh tra, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ giao Ban Tổ chức cán bộ - Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN làm đầu mối phối hợp với Đoàn Thanh tra trong suốt quá trình thanh tra; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm lịch và nội dung thanh tra theo quy định.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, nội dung thanh tra theo quy định, ghi nhận các yếu tố đặc thù về tổ chức và hoạt động của Đài trong quá trình trao đổi, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của các đơn vị để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn, đảm bảo tiến độ và nội dung yêu cầu đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 145/QĐ-BTĐKT ngày 15/9/2022 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Báo cáo với Đoàn Thanh tra, đồng chí Lê Văn Phúc, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN cho biết: Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Đài TNVN đã đi vào nền nếp, kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động, công tác. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được các đơn vị hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, gắn thi đua vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Công tác khen thưởng đã tập trung khen cá nhân là chủ yếu, khen tập thể cơ sở và dưới cơ sở, khen thành tích toàn diện song song với khen thưởng thành tích từng mặt công tác; chú trọng vào khen thưởng đột xuất; khen người lao động trực tiếp; tổ chức các đợt tuyên dương, khen thưởng kịp thời tại giao ban tuần, sơ kết, tổng kết công tác hằng năm nên có tác dụng tích cực động viên và khích lệ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Nguyệt Hà