Phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp
18/12/2019 - 13:55

TĐKT - Chiều 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019.

Dự Hội nghị, có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Năm 2019, hoạt động của Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm. Các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, về cơ bản đảm bảo các nội dung của giao ước thi đua đã ký kết.

Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

9/9 tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hoá 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 1 phong trào và 2 cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam phát động thành các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức với nhiều tên gọi cụ thể, phù hợp với đối tượng hội viên, đoàn viên, chiến sĩ của tổ chức mình.

Tiêu biểu là: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển” của QĐND Việt Nam; Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Hội LHPN Việt Nam với 3.500 Chi hội phụ nữ triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại 46 tỉnh, thành…

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được các đơn vị thành viên tích cực thực hiện. Hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch/chương trình giám sát, phản biện xã hội và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong năm, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với cơ quan chức năng giám sát 876 cuộc, nội dung tập trung vào giám sát thực hiện nghị quyết của Đảng khóa XII, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, giám sát cán bộ đảng viên.

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 597 đoàn giám sát, phối hợp tổ chức 782 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp, trong đó tập trung giám sát cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tham gia 646 đoàn giám sát do HĐND, Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân…

Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2020, các tổ chức trong cụm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; phát động và tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên tuyền, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, biểu dương, chú trọng tuyên truyền rộng rãi thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội để phát hiện, cổ vũ, động viên, lan tỏa các điển hình tiên tiến...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2020, Cụm thi đua tiếp tục hướng các phong trào về cơ sở; quan tâm đến việc xây dựng và phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của tổ chức trong triển khai các phong trào thi đua.

 Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

“Mỗi tổ chức trong Cụm thi đua sẽ vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến có tính đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù tương ứng để tạo nên nét riêng, bản sắc, phát huy thế mạnh, khả năng, tính ưu việt của từng tổ chức để triển khai thành công giao ước thi đua được ký kết. Đặc biệt, tập trung nhiều hơn vào một số lĩnh vực nổi cộm được nhân dân quan tâm như bảo đảm an toàn thực phẩm; chống và giảm ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn và ô nhiễm nguồn nước ở các vùng nông thôn; phòng, chống cháy nổ; giảm thiểu tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc cho công nhân ở các khu công nghiệp…” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2020.

Mai Thảo