Nghiệm thu chính thức Đề tài “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với bộ, ngành Trung ương”
30/12/2020 - 08:27

TĐKT - Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với bộ, ngành Trung ương” do chuyên viên chính Lê Hoàng Yến, Vụ Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; Phản biện 1, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; phản biện 2, PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng, TS Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ và PGS. TS Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ; Ủy viên thư ký, ThS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc.

Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương” do chuyên viên chính Lê Hoàng Yến chủ nhiệm đề tài trình bày

Đề tài nghiên cứu đề cập đến phong trào thi đua yêu nước tại các bộ, ngành Trung ương đã huy động được sức mạnh và khả năng sáng tạo của đông đảo công nhân viên chức, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội hạn chế những tiêu cực nảy sinh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tác giả đưa ra 6 giải pháp đổi mới để công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu

Đề tài đã được các nhà khoa học đánh giá có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa lý luận, thiết thực, đảm bảo đúng yêu cầu. Nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác. Kết quả đề tài có tính khoa học, đáp ứng được nội dung của đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, các thành viên hội đồng góp ý cả về nội dung, kết cấu cũng như hình thức, thuật ngữ, kỹ thuật trình bày và gợi mở một số giải pháp mới như: Tạo động lực để thi đua trong điều kiện mới, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Báo cáo tổng quan.

Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn Hội đồng và Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã dành thời gian quý báu cuối năm tổ chức buổi nghiệm thu trang trọng, nghiêm túc với nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, hữu ích không chỉ với nhóm nghiên cứu mà còn đối với quá trình hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật hiện nay và thời gian tới.

Đồng chí Phó Trưởng ban đã ghi nhận nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và kết quả của nhóm nghiên cứu đã thực hiện thành công. Đề tài khó, trong bối cảnh cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí đề nghị chủ nhiệm đề tài tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng, cập nhật văn bản mới, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vừa qua để cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài, trong đó có nội dung đề xuất, kiến nghị cho phù hợp hơn với thực tiễn.

Hồng Thiết