Kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng tại Bộ Quốc phòng
09/11/2017 - 09:53

TĐKT - Chiều 8/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Bộ Quốc phòng.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị số 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo,quản lý và tổ chức thực hiện công tác TĐKT.

Công tác TĐKT được đổi mới toàn diện, phát huy hiệu quả và đạt được kết quả quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác TĐKT đều đạt khá, nhất là sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo... Qua các phong trào thi đua, trong toàn quân đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phong trào thi đua Quyết thắng thực sự là động lực, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị và toàn quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT.

Cùng với đó, tập trung đổi mới tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, phong trào thi đua của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Nghiên cứu, tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 Nguyệt Hà