Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Quảng Bình
31/08/2022 - 16:01

TĐKT – Từ ngày 29 – 31/8, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Quảng Bình. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cho biết: Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Đoàn kiểm tra thực tế mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.

Đồng chí Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Phát biểu tại các buổi làm việc, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức làm việc với đoàn tại Sở Nội vụ cũng như tại các đơn vị được kiểm tra. Qua các buổi làm việc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, Đoàn nắm bắt sát hơn về tình hình thực tiễn công tác, làm rõ những vướng mắc phát sinh, tham gia ý kiến để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời, tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất kiến nghị để báo cáo, phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng thời gian tới.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Farm Stay Chay Lap - mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại Quảng Bình

Đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của tỉnh báo cáo Hội đồng chỉ đạo, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tăng cường tập huấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Đồng chí Trần Thế Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra

Tại các buổi làm việc, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm kịp thời phát hiện, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể ở cơ sở, người nông dân, người lao động trực tiếp, hộ gia đình có thành tích xứng đáng; có cách thức phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo động lực, khí thế trong phong trào thi đua.

Đoàn Kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức phòng thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh rà soát, bổ sung các đề xuất, kiến nghị bằng văn bản, gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Lệ Thủy, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch, Sở Du lịch, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; kiểm tra 1 mô hình xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 1 mô hình về du lịch cộng đồng của tỉnh.

Nguyệt Hà