Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sư đoàn 308
08/11/2017 - 14:03

TĐKT - Sáng 8/11, đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017 tại Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng.

Năm 2017, công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 308 đã phát triển toàn diện, đúng hướng, duy trì thường xuyên, liên tục; gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân đoàn, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Công tác TĐKT đã trở thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, ý chí quyết tâm, góp phần tô thắm truyền thống “Tiên phong quyết thắng” của sư đoàn và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

http://file.qdnd.vn/data/images/0/2017/11/08/vuhuyen/8112017huyen18.jpg?w=500

Đồng chí Vương Văn Đỉnh chủ trì hoạt động kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương biểu dương những kết quả Sư đoàn 308 đã đạt được trong công tác TĐKT nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng. Đồng thời đề nghị: trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp về công tác TĐKT; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và Tổ TĐKT các cấp. Đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức thi đua theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, tránh phô trương, hình thức, sát thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo nòng cốt, động lực thúc đẩy phong trào thi đua của sư đoàn phát triển; hướng nội dung thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc…

Đức Anh