Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sơ kết thi đua
27/08/2018 - 11:20

TĐKT – Sáng 23/8, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Tới dự, có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động thi đua - khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới, phong trào thi đua được các tổ chức thành viên triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức Liên hiệp hội.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các hoạt động của Khối trong 6 tháng đầu năm, đã mang tính tập trung và đồng bộ hơn, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền. Các phong trào thi đua của Khối ngày càng đi vào thực chất, đa dạng và thiết thực. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn Khối đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, ảnh hưởng sâu rộng tới toàn xã hội.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Thị Hà cũng chỉ ra rằng, hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối còn dàn trải, nên tập trung vào một đầu mối để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực hơn. Đồng chí mong muốn các thành viên trong Khối cần rà soát lại các phong trào của mình, duy trì thường xuyên hơn các kênh thông tin, tuyên truyền cho các mô hình mới, cách làm hay. Chú trọng đến hoạt động chung của Khối, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong Khối…

Đại diện các đơn vị xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao các hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua. “Các tổ chức trong Khối đã luôn sát cánh cùng Mặt trận trong triển khai các Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo, công tác cứu trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội từ Trung ương đến cơ sở”.

Trong những tháng cuối năm 2018, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục đổi mới để hoạt động phối hợp theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm.

Cần quan tâm đến việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình của đoàn viên, hội viên để chủ động kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp Hội; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII; đồng thời, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

Năm 2018 là năm chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, các tổ chức trong Khối cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, trong những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp thực hiện hiệu quả, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa. “Mỗi thành viên trong Khối cần quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, phối hợp hiệu quả, có nhiều sáng kiến, để hoàn thành mục tiêu đề ra”, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, 1 Cờ thi đua của Chính phủ và 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được trao cho các đơn vị các thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đua, khen thưởng.

Mai Thảo