Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021
11/03/2021 - 20:05

TĐKT - Chiều 11/3, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự, trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể tiêu biểu.

Chủ trì Hội nghị gồm: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành - Đại diện Khối trưởng Khối thi đua năm 2020; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn - Đại diện Khối phó Khối thi đua năm 2020.

Cùng dự, có: Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nguyễn Long Vân; Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh, cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các vụ, ban, phòng TĐKT của các đơn vị trong khối.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid – 19 và thiên tai, bão lũ, cùng với cả nước, các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới; đồng thời xác định và bám sát phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề “Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả”, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong khối, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 của từng đơn vị thành viên và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của đất nước.

Trong đó, trọng tâm là đã tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tất cả các đơn vị trong Khối đã có nhiều phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Chính phủ tặng Văn phòng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

Các phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối đã góp phần quan trọng trong thành công chung của cả nước - hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua đã cùng nhau trao đổi, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Khối cũng như nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong thời gian tới. Trong đó, có một số phản ánh, kiến nghị gửi đến Ban TĐKT Trung ương liên quan đến thời hạn trình khen thưởng; công tác cải cách hành chính nhằm đảm bảo tính thời sự, kịp thời, công bằng trong công tác khen thưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác TĐKT...

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát huy những thành tích đã được trong năm 2020, các đơn vị trong toàn khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện và hoàn thành kế hoạch hoạt động và giao ước thi đua của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã được ký kết.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong toàn Khối thi đua về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, thiết thực chào mừng bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ XV.

Hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào thi đua của Khối năm 2021 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”; thực hiện các cam kết thi đua, tích cực tham gia hoạt động chung của Khối; tham gia các hội nghị khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối.

Triển khai tổ chức thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác TĐKT để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Chủ động nghiên cứu những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, Nghị định của Chính phủ về công tác TĐKT để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Luật TĐKT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐKT.

Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt; các mô hình nhân tố mới trong lao động, học tập, sản xuất, đặc biệt quan tâm đến các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT; Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của các bộ máy chuyên trách công tác TĐKT các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và cải cách thủ tục hành chính trong công tác TĐKT. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TĐKT; triển khai các quy định mới ban hành về công tác khen thưởng; đặc biệt là kiểm tra, giám sát về công tác TĐKT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức bài bản, theo đúng kế hoạch trong các hoạt động TĐKT của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp trong năm 2020. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ ngày càng chặt chẽ, chính xác. Đã chú trọng khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp. Công tác khen thưởng và các phong trào thi đua luôn gắn kết; qua đó, đã phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của bộ, ngành tổng hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Toàn nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, các hoạt động và giải pháp của Khối đề ra trong năm 2021. Về ý kiến của các đại biểu nêu ra tại Hội nghị, đồng chí cho biết: Đối với các phản ánh cụ thể, chủ yếu liên quan đến thời hạn trình khen thưởng, có nhiều nguyên nhân khác nhau; đề nghị Vụ II của Ban TĐKT Trung ương trao đổi, phối hợp với các đơn vị thành viên có liên quan trong Khối để làm rõ từng vấn đề cụ thể, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp.

Đối với các ý kiến đề xuất liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính kịp thời, chính xác của công tác khen thưởng, Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cũng như quá trình triển khai thực hiện trên thực tế để có thể đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thẩm định hồ sơ, quá trình hiệp y, xin ý kiến các cơ quan liên quan; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện các phần mềm để cải cách thủ tục, nâng cao tính công khai, minh bạch, và phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ khen thưởng kịp thời hơn nữa.

Đối với đề nghị về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác TĐKT, Ban TĐKT Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức theo quy định và chức năng, nhiệm vụ. Ban đang có kế hoạch xây dựng mạng lưới báo cáo viên để tham gia đào tạo, bồi dưỡng khi có yêu cầu; phối hợp với một số học viện, nhà trường để nghiên cứu, xây dựng một số môn học về TĐKT trong chương trình đào tạo sinh viên, học viên và chương trình bồi dưỡng công chức về công tác TĐKT trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã nhất trí suy tôn Văn phòng Chính phủ là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2020 và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 đơn vị Ngân hàng Phát triển và Văn phòng Quốc hội được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Hội nghị cũng nhất trí suy tôn Văn phòng Quốc hội là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2021; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là đơn vị Khối phó. Các đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2021.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Văn phòng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2020 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Mai Thảo