Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
05/03/2018 - 15:30

TĐKT - Ngày 5/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội thảo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an công bố Thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo

Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mặc dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Bác luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt. Ngày 11/3/1946, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Bác đã có Sáu điều dạy CAND.

Nhận rõ ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, ngay từ năm 1948, tuy còn rất khó khăn, lực lượng CAND đã phát động phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác, mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt từng lời dạy của Người.

Các đơn vị CAND trong cả nước đã có nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, sinh động, dấy lên phong trào thi đua học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác dạy, xây dựng lực lượng CAND với các cấp, các ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội nhân dân tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế lực an ninh nhân dân rộng khắp, đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong điều kiện đổi mới, hội nhập. Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, đề ra các chủ trương lớn và những hình thức, biện pháp cụ thể nhằm đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với nhiệm vụ chiến đấu, công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ  công an.

Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” đã trở thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã đi vào tiềm thức, thôi thúc hành động, là kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND và trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng CAND.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là hoạt động khoa học có nội dung sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Bác, thông qua việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gợi ý 4 vấn đề, đề nghị các đại biểu tham luận, luận giải sâu hơn: Những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng nhân văn, biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nội dung tư tưởng Sáu điều Bác dạy, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy của người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng CAND; thực tiễn công tác chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng CAND; phân tích đánh giá thực trạng học tập Sáu điều Bác Hồ dạy ở các cấp trong CAND; đề xuất các giải pháp nâng cao việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy lên tầm cao mới...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã công bố thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội thảo. Qua thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thông qua Hội thảo và sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ, trong toàn Đảng, toàn dân đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới; đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại gian khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ dạy. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình, luôn giữ cho mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân...

Nguyệt Hà