Hội nghị triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
24/08/2017 - 15:25
TĐKT - Từ ngày 23/8 - 24/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Đến dự, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  Trần Thị Hà.

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ra đời đã hợp nhất, sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định (số 42/201/NĐ-CP, 39/2012/NĐ-CP và 65/2014/NĐ-CP), tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Hội nghị triển khai Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm.

Thứ nhất là chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị định 91/2017/NĐ – CP của Chính phủ do ông Kiều Sơn, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giảng. Chuyên đề hai “Những vấn đề cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước” và chuyên đề “Nội dung kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương  Nguyễn Khắc Hà trình bày.

Cuối cùng là chuyên đề “Nội dung phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” do Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trình bày.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao về nội dung buổi tập huấn

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận cũng như các câu hỏi  đến từ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, xoay quanh các vấn đề về hồ sơ khen thưởng, vấn đề khen thưởng đối với lao động nữ; danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; công tác tuyên truyền về phong trào thi đua, điển hình tiên tiến cần chính xác, kịp thời, đúng quy định…

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao nội dung của buổi tập huấn và hoan nghênh tinh thần làm việc của các đơn vị tham dự tập huấn. Thứ trưởng nhấn mạnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ có văn bản trả lời bằng thông tư và sẽ hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan đến Nghị định 91.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Thị Hà, Nghị định 91 đi vào thực tiễn cuộc sống còn nhiều bất cập nên cần được hỗ trợ từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đóng góp, bổ sung để cùng tìm, phát hiện và xây dựng, cụ thể hoá thêm. Hơn hết, vấn đề nghiên cứu, bổ sung Nghị định 91 phải xuất phát từ thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng.

Hồng Thiết