Hội nghị lãnh đạo Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương
22/03/2021 - 15:29

TĐKT- Ngày 22/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị lãnh đạo Khối trưởng và các Khối phó để tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức văn bản.

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đơn vị Khối trưởng; Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương – Phó Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn.

Theo báo cáo, năm 2020, Khối đã quan tâm chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan thuộc Khối bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo không khí thi đua sổi nổi trong cơ quan và xây dựng được mô hình kiểu mẫu trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, đặc biệt là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Trong đó đáng chú ý là, Khối đã thảo luận và thống nhất chương trình, kế hoạch hoạt động công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 với 4 nội dung trọng tâm và 5 hoạt động chung của 14 cơ quan với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; chào mừng các sự kiện lớn trong năm; đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Khối đã chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trong việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Khối và các phong trào thi đua như: tổ chức ký giao ước thi đua giữa 14 cơ quan trong Khối, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan trong Khối, tạo cơ sở để xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn trong quá trình bình xét khen thưởng và tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

Bên cạnh đó, các đơn vị Thường trực Khối năm 2020 đã tham mưu triển khai sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025; sơ kết phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2015 - 2025 và xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức hoạt động an sinh xã hội trao tặng 02 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng/căn, tặng 20 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho các gia đình chính sách đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng và 40 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối – Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2020 phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT, ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, trong năm 2020, 14 đơn vị trong Khối đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhìn chung, Khối đã cơ bản thực hiện nội dung kế hoạch công tác đề ra. Đây là sự nỗ lực của tất cả các cơ quan thuộc Khối, đồng thời cũng thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất giữa các cơ quan trong hoạt động chung của Khối.

Công tác khen thưởng của các cơ quan tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các đơn vị trong Khối. Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp và công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý về cơ bản đảm bảo theo quy định. Không cơ quan nào trong Khối có hồ sơ không được xét duyệt hoặc bị trả lại do không thực hiện đúng Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với những nỗ lực của toàn thể các cơ quan, toàn Khối đã có kết quả công tác thi đua, khen thưởng đáng khích lệ.

Tại hội nghị, một số đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối. Đó là, do tình hình Covid diễn biến phức tạp nên năm 2020, Khối chưa triển khai được nhiều hoạt động chung. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số cơ quan chưa nhiều.

Trong năm 2021, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đau, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các cơ quan trong Khối thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động Khối thi đua với các hoạt động thường xuyên như: tập huấn công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; sơ kết công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động an sinh xã hội; kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và một số hoạt động khác. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, minh bạch, kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chúc mừng các đơn vị được thống nhất giới thiệu, bầu làm Khối trưởng và các Khối phó năm 2021. Đồng chí chúc Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục tổ chức các hoạt động thành công trong thời gian tới. Tham gia ý kiến với Dự thảo Báo cáo, đồng chí thống nhất với các đánh giá về kết quả, khó khăn vướng mắc trong năm 2020.

Đồng thời nhấn mạnh: Mặc dù phải tổ chức nhiều sự kiện, công việc quan trọng trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid nhưng Khối và các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt các công việc, các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt, trong năm 2020, các đơn vị thành viên đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước các cấp của các Ban, cơ quan mình, tiến tới tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Về phương hướng năm 2021, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm tham gia ý kiến hoàn thiện thể chế, pháp luật; cụ thể là Luật TĐKT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐKT đang trình các cấp có thẩm quyền cho ý kiến và đang tiếp tục đăng tải lấy ý kiến trên các Cổng thông tin điện tử theo quy định. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau khi ban hành). Đồng chí đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục chia sẻ cách làm hay, đổi mới hoạt động của Khối như việc tăng cường ứng dụng CNTT, phát huy ưu điểm các hoạt động online (trực tuyến) cho phù hợp. Thời gian tới, Ban sẽ phối hợp với một số nhà trường, học viện để lồng ghép nội dung TĐKT vào một số chương trình đào tạo cử nhân, một số chương trình bồi dưỡng công chức theo ngạch quản lý nhà nước và theo chức danh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu xã hội.

Hồng Thiết