Đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng
06/01/2020 - 09:25

TĐKT – Sáng 6/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020.

Chủ trì Hội nghị, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang.

Cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các vụ, ban, phòng TĐKT các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT.

Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng, kế hoạch đề ra. Cơ quan thường trực và các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức, triển khai có hiệu quả, tạo bứt phá và động lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về đích trước gần 2 năm. Cả nước đã có 4.665 xã (đạt tỷ lệ 52,4% và 109 huyện (đạt tỷ lệ 16,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, tỉnh Nam Định và Đồng Nai là hai địa phương đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được nhiều bộ, ban, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, hướng tới xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tạo hiệu ứng tích cực, đóng góp vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2019, có 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1,7 triệu tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước lên gần 760.000 doanh nghiệp.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện giảm xuống còn 4%.

Trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua có sự chuyển biến tích cực. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác TĐKT, đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị. Công tác TĐKT đã thực sự trở thành động lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng như xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua.

Về phương hướng công tác TĐKT năm 2020, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các công việc trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 về đổi mới công tác TĐKT. Phát động phong trào thi đua mới, phát hiện, tìm ra những điển hình mới. Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TĐKT kịp thời, chính xác hơn. Tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua các cấp, mang đậm dấu ấn và để lại tình cảm sâu sắc. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục kiến nghị sửa đổi những nội dung của Luật TĐKT. Kiện toàn bộ máy làm công tác TĐKT…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban TĐKT Trung ương, các vụ, ban, phòng TĐKT các bộ, ngành, địa phương tập trung và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp:

Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý Nhà nước về công tác TĐKT trên địa bàn cả nước. Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Luật TĐKT sửa đổi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm với nhiều giải pháp và biện pháp phù hợp, có tính khả thi và hướng vào phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch.

Quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong công tác TĐKT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐKT từ Trung ương tới cơ sở. Thực hiện công khai thủ tục hành chính, có cơ chế giám sát thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác TĐKT.

Tiếp tục giữ được sự ổn định của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT như hiện nay. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện khả năng tham mưu, đề xuất và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với niềm tin mới, khí thế, động lực mới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng rằng toàn ngành TĐKT trong năm 2020 sẽ quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo, thu được những thành tích và thắng lợi mới.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TĐKT, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phương Thanh