Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được đánh giá xuất sắc
14/08/2020 - 09:09

TĐKT - Chiều 13/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” do ThS. Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, làm chủ nhiệm. Thư ký đề tài là ThS. Mai Chi, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Đến dự, về phía Hội đồng nghiệm thu đề tài có: Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; phản biện 1, PGS. TS Nguyễn Thế Thắng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phản biện 2, TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Ủy viên, TS. Trần Hữu Nam nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên, bà Vũ Thị Tố Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Tư Pháp; Ủy viên, ThS. Nguyễn Đắc Thành, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Ủy viên, Thư ký, TS Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có: Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và các lãnh đạo thuộc vụ, đơn vị.

ThS. Ngô Thị Việt Hà, chuyên viên chính, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ nhiệm đề tài (bên phải) và ThS. Mai Chi, chuyên viên chính, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thư ký đề tài (bên trái)

Đề tài nghiên cứu đề cập đến công tác đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới”. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có những đóng góp tích cực cho những thành tựu trong công tác đối ngoại.

Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do vậy, đổi mới công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài là đòi hỏi tất yếu. Hiện chưa có đề tài, đề án hay công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu

Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài đã được các nhà khoa học đánh giá cao, theo nhận xét của PGS. TS. Nguyễn Thế Thắng, phản biện 1, đề tài lần này đã nêu rõ phương pháp, nguyên tắc về công tác khen thưởng. Mục tiêu nghiên cứu đề tài đã làm rõ hệ thống hóa những quy định chung về khen thưởng, công tác khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu phù hợp với đề tài.

Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng ThS. Ngô Thị Việt Hà đã bảo vệ thành công đề tài.

Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã đánh giá đề tài có giá trị thực tiễn cao, là đề tài xuất sắc. Tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chính xác. Tác giả đã tiếp thu ý kiến, sửa chữa được những hạn chế trước đó. Kết quả đề tài có tính khoa học, đáp ứng được nội dung của đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, đề tài áp dụng được tính điều tra xã hội học, mang tính xã hội hóa cao khi có 2 bài viết đăng trên Tạp chí Thi đua Khen thưởng.   


Chụp ảnh lưu niệm sau khi đề tài được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc

Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn các ý kiến đánh giá, góp ý cho Đề tài; rất quý báu và hữu ích không chỉ để nhóm nghiên cứu hoàn thiện Đề tài mà còn gợi mở cho công tác hoàn thiện thể chế, hoạch định chính sách về thi đua, khen thưởng nói chung và công tác khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài nói riêng, trong thời gian lâu dài và trước mắt khi sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các ý kiến tham gia không chỉ có giá trị khoa học mà có ý nghĩa thực tiễn cao nên mong muốn nhóm nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Đề tài và tiếp tục nghiên cứu trong các công trình tiếp theo.

Hồng Thiết