Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025
13/08/2020 - 15:25

TĐKT - Ngày 13/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Chương trình phối hợp được triển khai với mục đích ngày càng nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, thúc đẩy, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân là công nhân, lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2014 - 2019, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Các nội dung của Chương trình phối hợp đều được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời; công tác phối hợp được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên và trách nhiệm. Các hoạt động thi đua được chỉ đạo, thống nhất triển khai từ trung ương đến các địa phương theo cả hai hệ thống, tính liên kết trong tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng giữa Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương với Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, Vụ Thi đua – khen thưởng các bộ, ngành từng bước được hình thành thông qua các chương trình phối hợp cụ thể, đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn nói riêng và kết quả hoạt động thi đua, khen thưởng của cả nước nói chung.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025

Cụ thể, từ chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn viên CNVLĐ được hai cơ quan quan tâm, đẩy mạnh. Hệ thống các cơ quan báo chí của hai cơ quan mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, tích cực giới thiệu các phong trào thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay cần được nhân rộng cũng như các hoạt động của Công đoàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt, nâng cao nhận thức đối với lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tạo ra tính lan tỏa trong công đoàn các cấp và cộng đồng xã hội.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ. Hai bên đã thống nhất chỉ đạo thực hiện và xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu khen thưởng cho CNVCLĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hằng năm, đã có ít nhất từ 3 - 5 công nhân, lao động xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khen thưởng luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện. Qua đó, Tổng Liên đoàn đã xây dựng phần mềm khen thưởng của tổ chức Công đoàn, cập nhật hồ sơ điện tử, thực hiện tốt việc lưu trữ và quản lý dữ liệu khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn trên hệ thống phần mềm. Việc tin học hóa công tác thi đua, khen thưởng đã giúp đẩy nhanh tiến độ thẩm định thành tích, trình khen thưởng, chặt chẽ trong công tác quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời.

Đồng thời, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng đã thống nhất, phối hợp thực hiện các giải pháp cực đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ trong công tác khen thưởng, đặc biệt là thủ tục, hồ sơ khen thưởng cho đối tượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất.

Trong quá trình tham mưu, ban hành sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng Liên đoàn và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đề xuất tách riêng tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất; qua đó, đã tạo điều kiện cho nhiều công nhân, lao động được khen thưởng cấp Nhà nước… Việc đơn giản hoá thủ tục, giảm điều kiện khi xét khen thưởng với nhóm đối tượng này đã tạo động lực cho người lao động trực tiếp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dựa trên những kết quả đã đạt được của chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2014 - 2019, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới 2020 - 2025, sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung: Thông tin, tuyên truyền; tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp của hai cơ quan. Đồng chí Phạm Huy Giang mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh phong phú các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của Tổng Liên đoàn. Qua các phong trào thi đua, Tổng Liên đoàn tiếp tục lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt để trình khen; đồng thời để tuyên truyền không chỉ trên hệ thống báo chí của Tổng Liên đoàn mà trên các ấn phẩm của Tạp chí Thi đua Khen thưởng và và Cổng thông tin Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn: Trong thời gian tới, với nội dung, phương thức phối hợp mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của các cấp công đoàn; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác phối hợp giữa hai cơ quan và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân, người lao động Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng Bằng Khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Mai Thảo