Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
18/12/2020 - 09:09

TĐKT - Nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, từ ngày 17-19/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức đợt thứ 2 Lớp tập huấn triển khai những điểm mới của một số văn bản ban hành trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực công vụ, công chức, viên chức cho công chức, viên chức của Ban.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn phát biểu khai mạc

Dự Lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn; Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng; Nguyễn Hữu Đoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban TĐKT Trung ương; Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương; Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo, công chức các Vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các phòng Ban TĐKT tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo viên gồm các đồng chí: Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ; Ths. Trịnh Thị Hà, chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương tặng quà cho Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn khẳng định: Việc tổ chức tập huấn là một trong các hoạt động đào tạo bồi dưỡng luôn được Ban TĐKT Trung ương quan tâm thực hiện, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Lớp tập huấn lần này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng TĐKT Trung ương (Ban TĐKT Trung ương là cơ quan thường trực) vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bộ Nội vụ đã và đang phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để tham mưu: Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2010 - 2020, nghiên cứu xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; trong đó, tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban TĐKT Trung ương giới thiệu về Lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến về những điểm mới của Nghị định 30/NĐ-CP Ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và soạn thảo văn bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các văn bản quy định chi tiết thi hành: Nghị định 90/2020/NĐ - CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về kỷ luật công chức, viên chức; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đồng chí Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức Bộ Nội vụ chia sẻ tại lớp tập huấn

Ths. Trịnh Thị Hà, chuyên viên chính Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước chia sẻ tại lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đặc biệt, nhằm trang bị thêm những kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, trong khuôn khổ chương trình tập huấn, đoàn cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương đã tham gia khảo sát thực tế mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh và một số mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương khẳng định: Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, giúp đội ngũ công chức của Ban TĐKT Trung ương cập nhật và nắm vững những quy định mới, từ đó tham mưu xây dựng và áp dụng các văn bản, chính sách, pháp luật có liên quan được chuẩn xác, hiệu quả.

Một số hình ảnh đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh:

 

Nhóm PV