Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
17/11/2019 - 17:55

TĐKT - Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tham dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT, cùng đông đảo cán bộ, chuyên viên làm công TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: Năm 2019, ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, phát huy thuận lợi, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực đổi mới vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” với phương châm hành động “Người đứng đầu làm gương, nhân viên thì kỷ cương, làm việc có trọng tâm, suy nghĩ và hành động thì bứt phá”. Kết quả đạt được đến nay là rất đáng khích lệ và có sự đóng góp không nhỏ của công tác TĐKT.

Thời gian tới, Bộ TT&TT cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa tính thiết thực, hiệu quả của công tác TĐKT thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo từng lĩnh vực, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất hoặc có thành tích đột phá, ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị tập huấn công tác TĐKT ngày hôm nay là rất thiết thực và ý nghĩa, giúp nâng cao chất lượng công tác TĐKT, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT. Đồng thời đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thông qua việc tập huấn sẽ nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác TĐKT để chỉ đạo, triển khai hiệu quả ở đơn vị mình.

Thứ trưởng hi vọng hội nghị sẽ mang tới những kiến thức bổ ích, giúp các học viên nắm được sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, ứng dụng vào thực tế công việc. Từ đó đưa công tác TĐKT của ngành TT&TT ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe cơ sở lý luận từ chuyên đề “Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng” do PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thế Thắng, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I, trình bày.

Vụ trưởng Vụ TĐKT Phạm Minh Tiến phổ biến, trang bị các kỹ năng thực tế trong công tác phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, thảo luận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong thực tế.

Thảo Anh