Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
29/09/2022 - 21:47

TĐKT – Vừa qua, tại Nghệ An, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, với mục tiêu nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở TT&TT.

Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được chú trọng và quan tâm hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng cùng đồng hành và gắn chặt với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Kết quả của các phong trào thi đua được đánh giá bằng chính chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự đóng góp công sức và sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân, tập thể trên từng cương vị công tác.

Hội nghị lần này sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe giảng viên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, khen thưởng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”.

Chuyên đề: Hướng dẫn triển khai phong trào thi đua của Bộ TT&TT năm 2022 “Toàn ngành TT&TT thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”; Hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước, trình khen thưởng các lĩnh vực và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Bộ TT&TT Nguyễn Văn Phương truyền đạt.

Thông qua các chuyên đề này, học viên có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Phương Linh