Trà Vinh - Quan tâm biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
10/01/2023 - 12:28

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được ví như cầu nối giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, đồng thời là những tấm gương để dẫn dắt người dân thôn, bản vững tin theo Đảng, Nhà nước. Vì thế, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn gặp gỡ quý vị chư tăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer

Năm 2021 - 2022, tỉnh Trà Vinh đã tuyên dương, khen thưởng 128 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm các đảng viên và những công dân ưu tú, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị Hòa thượng, những người sản xuất kinh doanh giỏi. Họ có nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là những người được cộng đồng tôn vinh, kính phục và có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đến người dân.

Trong thời gian qua, việc chăm lo chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm triển khai. Trên cơ sở kinh phí ngân sách Trung ương, địa phương được phân bổ và danh sách người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, UBND tỉnh phân bổ, bố trí kinh phí cho cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín và thực hiện công tác quản lý, giám sát, kịp thời và đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn thăm hỏi Hòa thượng Thạch Sok Xane

Người có uy tín bằng năng lực, kinh nghiệm đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu to lớn, ý nghĩa, thiết thực. Cụ thể, họ đã xây dựng 08 công trình cầu giao thông nông thôn, đóng góp và vận động hơn 330 triệu đồng, hiến 20.400m2 đất và hơn 6000 ngày công lao động. Đặt đèn năng lượng 5 trụ; vận động đồng bào cùng phát hoang bụi rậm ven đường được 64,8km, nạo vét kênh được 6km; vận động hơn 719 triệu động và gần 1.500 phần quà giúp 2.442 lượt hộ nghèo và cận nghèo. Vận động mạnh thường quân được 635 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà tình thương và 02 căn nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo; 645 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, vui xuân đón tết và tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ 3.000 quyển vở, 26 xe đạp với tổng kinh phí hơn 74 triệu đồng; Xây dựng 06 mô hình làm ăn có hiệu quả và hướng dẫn 138 hộ làm theo. Bên cạnh đó, người có uy tín, trong đồng bào dân tộc, trong đó người có uy tín trong chức sắc tôn giáo, người giữ chức vụ trong Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu có đóng góp rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số… (bổ sung)

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh thăm hỏi sức khỏe ông Lâm Phú tại họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer năm 2022

Có được những thành quả đáng trân trọng đó là nhờ sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các cơ quan, tổ chức, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, mà còn chăm lo cả đời sống tinh thần cho những người có uy tín. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Haji của đồng bào Chăm, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây và Lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer hoặc khi ốm đau... Qua đây, đã tạo thêm được sự tin tưởng và vững tâm của đông đảo những người có uy tín trên địa bàn.

Đảng, Nhà nước và tỉnh Trà Vinh đặc biệt quan tâm, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Nhờ đó mà diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc tỉnh Trà Vinh có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 60% hộ đói, nghèo năm 1992 (năm tái lập tỉnh Trà Vinh) đến nay giảm còn 6,19% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển vượt bậc, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Hòa thượng Thạch Sok Xane tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại thành phố Trà Vinh

Lãnh đạo các ban ngành luôn tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia các cuộc họp, tổng kết quan trọng, giúp họ nắm được tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc và một số văn bản luật mới. Thường xuyên gặp gỡ, nắm thông tin phản hồi từ người có uy tín để đề xuất, phản ánh đến các cấp, các ngành làm cơ sở cho việc định hướng chỉ đạo tốt hơn, tạo mọi điều kiện cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Có thể nói, người có uy tín có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc, giúp họ ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; giáo dục gia đình, người thân, đồng bào nơi cư trú. Phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực học tập nâng cao trình độ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, chương trình, nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; phát huy vai trò NCUT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình hội nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt trọng trách được giao, xứng đáng sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục định hướng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đến người có uy tín; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người có uy tín; tạo mọi điều kiện cho người có uy tín được nghiên cứu, giao lưu và nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số.