TCT Cảng Hàng không Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất và đứng đầu ngành Hạ tầng”
05/12/2018 - 13:53

 Tại Lễ Công bố doanh nghiệp (DN) đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018 tổ chức ngày 1/12, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần đã được vinh danh là “Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất và đứng đầu ngành Hạ tầng”.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trao giấy chứng nhận cho ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Sự kiện nằm trong chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp” do báo Diễn đàn Doanh nghiệp – VCCI phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp triển khai.

Chương trình được thực hiện thường niên trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 32 lĩnh vực kinh tế thông qua Bản cáo bạch hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng là cơ sở quan trọng để DN nắm được tình hình “sức khỏe” của mình; qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực DN giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Dịp này, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng được vinh danh TOP 100 doanh nghiệp (DN) đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018.