Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An góp phần thay đổi diện mạo của nông thôn địa phương
08/01/2018 - 14:48

Cùng với sự lớn mạnh của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Long An cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Với tầm nhìn chiến lược, khả năng bám sát thực tiễn, Sở đã tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững. Sự chủ động, nhạy bén từ phía Sở cùng sự ủng hộ người dân đã đem đến diện mạo tươi sáng hơn cho nông thôn Long An.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trong thời gian gần đây, Sở NN&PTNT tỉnh Long An đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp khoa học giúp nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển. Tổng diện tích gieo trồng năm 2017 tại Long An đạt trên 560.500 ha. Cây chanh, cây thanh long, rau các loại được mở rộng về diện tích và tăng cao về sản lượng.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Sở, công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt; quy mô đàn gia súc, gia cầm được giữ vững với đàn heo 300.000 con, đàn trâu, bò 157.100 con, đàn gia cầm 8,7 triệu con. Diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 9.600 ha với tổng sản lượng đạt 55.000 tấn.

 Chung sức cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội, Sở cũng có những đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã.

Đồng chí Lê Văn Hoàng – Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Long An

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân mở rộng sản xuất, Sở đã tăng cường các hoạt động khuyến nông hỗ trợ sản xuất và cung cấp nguồn giống chất lượng. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân, trong năm qua, Sở đã mở 195 lớp tập huấn cho hơn 4.500 lượt người, tổ chức 25 cuộc hội thảo đầu bờ với trên 1.000 người tham dự, đăng phát 4.000 tài liệu và 550 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, trong năm 2017, Ngành đã kiểm tra 31 đợt với 1.050 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thú y; xử phạt vi phạm hành chính 156 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là hơn 1 tỷ đồng. Công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cũng được tiến hành chặt chẽ.

Triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản và tăng thu nhập cho nông dân. Hiệu quả của mô hình “3 cây, 1 con” đã được tuyên truyền tới người dân. Thực hiện Đề án Xây dựng chuỗi cung cấp rau, thịt, gạo an toàn trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Long An tiếp tục duy trì chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên 5 mô hình; tổ chức 2 điểm bán thịt heo được kiểm soát chất cấm và thí điểm 3 điểm bán rau, thủy sản an toàn. Thực phẩm an toàn có logo, nhãn mác, tem để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện.

Nhiều mô hình hiệu quả cao đã và đang được triển khai, nhân rộng tại Long An. Điển hình phải kể đến mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa đã đem lại lợi nhuận cao hơn so với sản xuất đại trà từ 3 - 8 triệu đồng/ha. Các mô hình này ứng dụng tia laser để san bằng mặt ruộng; sử dụng giống chất lượng cao, phân hữu cơ vi sinh; cơ giới hóa đồng bộ; ứng dụng quy trình sản xuất “1 phải, 6 giảm” và gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Các mô hình sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học trong sản xuất rau đã giúp giảm lượng phân vô cơ, ít sâu bệnh, tăng năng suất, sản phẩm đạt an toàn thực phẩm, đem lại lợi nhuận từ 10 - 30 triệu đồng/1.000 m2/năm. Mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao giúp tăng năng suất gấp đôi so với sản xuất thông thường.

Thành công của Sở NN&PTNT tỉnh Long An trước hết đến từ sự sáng suốt của lãnh đạo Sở, sự công khai, minh bạch trong chỉ đạo điều hành, sự tinh gọn của bộ máy tổ chức trong từng đơn vị. Nhận thức rõ thi đua là động lực để phát triển, căn cứ vào kế hoạch hoạt động và thực tế tại đơn vị, Sở đã phát động nhiều phong trào đến từng tập thể, cá nhân. Tiêu chí rõ ràng cùng định lượng và các mức khen thưởng hấp dẫn đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, khích lệ đội ngũ nhân sự nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.

Những cống hiến của Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho sự vững mạnh của nông nghiệp địa phương đã được ghi nhận thông qua: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT, Bằng khen của Bộ NN&PTNT, Cờ thi đua của UBND Long An… Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao nữa vị thế của Ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà.