Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên ghi đậm dấu ấn khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương
06/06/2019 - 20:46

Trong thời gian qua, bằng tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến, tập thể Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên đã mang đến nhiều khởi sắc cho hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) địa phương. Năm 2018, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao về mặt chất lượng, hoạt động KHCN đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng (thứ 1 từ trái sang) tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ứng dụng KHCN của Sở KHCN tỉnh Điện Biên tại Hội thảo khoa học và Hội nghị giao ban KHCN vùng Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ XVII tại tỉnh Lào Cai, năm 2018.              Tác giả: Thanh Tùng

Năm 2018, công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KHCN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành nên hoạt động KHCN được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch được phê duyệt, đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.  

Các nhiệm vụ KHCN đã tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng các tiến bộ KHCN trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, góp phần chuyển đổi cơ cấu và tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.

Mối liên kết giữa tỉnh với một số Trường Đại học, Viện Nghiên cứu trong nước để triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN ngày càng được mở rộng, đã có sự gắn bó chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ với sản xuất, đời sống và nhu cầu xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, kết quả các đề tài khoa học về xã hội và nhân văn, được triển khai đã góp phần tạo ra các luận cứ, luận chứng, cơ sở lý luận và thực tiễn để hỗ trợ công tác hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh chủ trì phiên họp Tư vấn nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2018

Có thể kể tới những dự án KHCN quan trọng mang đến những chuyển biến cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Dự án “Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm trong lồng, bè tại hồ thủy lợi Pe Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”; dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển sản xuất, chế biến cây thuốc đương quy và bạch chỉ tại tỉnh Điện Biên”; dự án “Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ “Ghép cải tạo nhãn” tại tỉnh Điện Biên”.

Cả ba dự án đều góp phần chuyển đổi cơ cấu và tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; đồng thời thể hiện rõ nét sự gắn bó chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN với sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội, mang đến chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất và dịch vụ.

Hai đề tài ở lĩnh vực xã hội và nhân văn như: “Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Điện Biên” và đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Điện Biên” được triển khai đã góp phần tạo ra các luận cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn để hỗ trợ công tác hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Kỳ - Phó Giám đốc Sở KHCN kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài "Nghiên cứu phát triển sản xuấtsản phẩm gạo (lúa) Điện Biên theo chuỗi giá trị", năm 2018.                                    Tác giả: Phạm Liên

Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh đã có những bước thay đổi đáng kể về mọi mặt, nhận thức về pháp luật an toàn bức xạ ngày một nâng cao, tuân thủ ngày một tốt hơn các quy định đảm bảo an toàn bức xạ theo Luật Năng lượng nguyên tử.

Đến nay hầu hết các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện việc khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ với Sở KHCN Điện Biên hoặc Cục An toàn Bức xạ - Hạt nhân.

Hoạt động kiểm định công tơ tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên, năm 2019. Tác giả: Thanh Hòa

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ KHCN chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm thực hiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh và ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, công tác hướng dẫn người tiêu dùng, tổ chức, phối kết hợp thanh, kiểm tra chất lượng hàng hóa có hiệu quả, đặc biệt là trong dịp lễ, tết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Miệt mài lao động sáng tạo đưa KHCN đi sâu vào đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, ngành KHCN tỉnh Điện Biên đã làm nên một năm thành công, tạo dựng được những giá trị lớn cho sự phát triển chung của tỉnh. Những thành tựu đã đạt được sẽ là đòn bẩy để Sở KHCN tỉnh nỗ lực phấn đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về KHCN, để hoạt động KHCN tiếp tục chuyển biến tích cực, chung tay đưa tỉnh Điện Biên phát triển lên tầm cao mới.