Huyện Lý Nhân: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
23/09/2022 - 14:46

Lý Nhân nằm ở hướng đông tỉnh Hà Nam, trên hữu ngạn sông Hồng. Phía bắc giáp ranh với huyện Duy Tiên, phía tây có dòng sông Châu Giang làm đường phân ranh với huyện Bình Lục, còn phía đông, đối diện với tỉnh Thái Bình bên tả ngạn sông Hồng dọc suốt chiều dài của huyện.

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhất là giá xăng, dầu, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân... Song, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nên các nhiệm vụ chính trị quan trọng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Theo ông Nguyễn Thành Thăng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ước đạt: 31,5 triệu đồng/người, đạt 49,2% KH năm. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt: 121,673 tỷ đồng, đạt 51,6%  kế hoạch huyện, trong đó thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt 66,228 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt: 1.597 tỷ đồng, đạt 68,7% KH năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 18,4% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 3.335 tỷ đồng, đạt 41,1% KH. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 47,5% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại: 2.934,5 tỷ đồng, đạt 53,6% KH năm.Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 34,1% trong cơ cấu kinh tế.

Số lao động được giải quyết việc làm mới: 2.072 người, đạt 61,85% KH. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm: còn 5,08%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: thể nhẹ cân giảm còn 9,55%; thể thấp còi còn 12,8%. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, hợp vệ sinh: 99,25% (KH năm 99,3% trở lên). Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý: 96,55% (KH năm 96,6% trở lên).

Tổng vốn đầu tư phát triển: 2.125 tỷ đồng, đạt 48,2% KH. Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đến nay: có 34/66. Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến nay: 5 xã. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế ước đạt: 90,51 % (163.309/180.425 người) (KH năm 92%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt: 71,1% (KH năm 71,2%).

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt: 45,558 nghìn tấn, đạt 56,9% KH năm. Tổng sản lượng thịt hơi ước đạt: 15.087 tấn, đạt 60,3% KH năm (trong đó sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 11.760 tấn).

Khu Công nghiệp Thái Hà, huyện Lý Nhân (Hà Nam)

Các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Huyện đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn; tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội…

Hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án nhất là các dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, chất lượng giáo dục được giữ vững; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn. Tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; quản lý quỹ đất phát triển khu, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện nhất là quản lý quy hoạch quỹ đất dọc các tuyến đường trọng điểm.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm vững tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, quân và dân trong huyện đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; sự lãnh đạo của cấp ủy được tập trung, cụ thể trên từng lĩnh vực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Huyện tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.