BHXH Hà Nam – Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của BHXH Việt Nam
11/10/2017 - 14:11

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam nổi bật lên là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam. Tại mỗi cơ quan BHXH các cấp trong tỉnh, các phong trào thi đua của ngành và địa phương luôn được tích cực hưởng ứng, diễn ra sôi nổi. Chính từ khí thế thi đua mạnh mẽ, các cấp BHXH trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Hàng năm trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, BHXH tỉnh Hà Nam đã cụ thể hóa để xây dựng các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn trong từng thời điểm, từng giai đoạn để xác định mục tiêu và nội dung thi đua phù hợp.

Riêng năm 2017, BHXH tỉnh tập trung thi đua với chủ đề “Kỷ cương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” ; thi đua ngắn hạn theo chuyên đề “Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn”, chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp” và phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo” nhằm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH tỉnh Hà Nam (16/9/1997 - 16/9/2017).

Đặc biệt, trong quá trình thi đua, BHXH tỉnh Hà Nam đã quan tâm, phát hiện, nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo. BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1000/KH-BHXH ngày 22/9/2016 về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được suy tôn và nhân rộng: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Chế độ BHXH, BHXH huyện Duy Tiên và cá nhân Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh (các đơn vị này được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp ngành). Công tác tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá phong trào thi đua được duy trì nghiêm túc.

Mang đến bức tranh phát triển nhiều khởi sắc

BHXH tỉnh đã thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương. Do đó luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Trên cơ sở kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tình hình thực tế của địa phương, BHXH tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với một số ngành trong việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách.

Do đó, đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, ước tính có 114.172 người tham gia BHXH bắt buộc, 4.114 người tham gia BHXH tự nguyện, 106.700 người tham gia BHTN, 681.106 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 84,5% (tăng 28% so với năm 2012) đạt 107% kế hoạch UBND tỉnh giao và đạt 107,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác thu luôn được xác định là công tác trọng tâm. Hàng năm BHXH tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ trong việc đôn đốc thu, giảm nợ; tham mưu với UBND tỉnh trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu nộp BHXH, BHYT; phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thu. BHXH tỉnh đã áp dụng các giải pháp: thực hiện đối chiếu số tiền nợ và thông báo đôn đốc thường xuyên đối với các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, hàng quý cử cán bộ trực tiếp đến đơn vị, BHXH các huyện, thành phố để hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc tình hình đóng nộp... Kết quả thu BHXH, BHYT của đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Năm 2017, tổng số thu ước đạt 1.988,5 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch giao.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời. BHXH tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ để cấp sổ BHXH, thực hiện chốt sổ và trả sổ kịp thời cho người lao động theo Luật; 100% đối tượng tham gia được cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ.

Công tác giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động được chú trọng. Từ năm 2013 đến nay, BHXH tỉnh đã giải quyết 172.602 hồ sơ hưởng chế độ BHXH. Trong đó: giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH cho 28.991 người (BHXH tự nguyện: 1.208 người); chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 127.622 lượt người; trợ cấp thất nghiệp cho 12.974 người. Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH số tiền là: 9.155,3 tỷ đồng (hưu trí bắt buộc: 8.266,3 tỷ đồng, hưu trí tự nguyện: 23,1 tỷ đồng, trợ cấp thất nghiệp: 97,4 tỷ đồng, trợ cấp ốm đau, thai sản: 768,5 tỷ đồng) đúng quy định, kịp thời tạo sự phấn khởi yên tâm cho người lao động khi hết tuổi lao động, ốm đau, sinh con. Hằng năm, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 40.000 người trước ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn, kịp thời, đến tận tay đối tượng được đối tượng thụ hưởng và chính quyền địa phương ghi nhận, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính luôn được BHXH tỉnh quan tâm thực hiện. Các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN được niêm yết công khai theo đúng quy định và thường xuyên được rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn so với quy định từ  2 đến 3 ngày, có những hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày khi thủ tục hồ sơ đã hợp lệ. Thủ tục hành chính được cắt giảm từ 64 thủ tục (năm 2014) xuống còn 32 thủ tục, thời gian giao dịch về BHXH, BHYT từ 235 giờ/năm xuống còn 49,5 giờ/năm. Phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH và người dân, doanh nghiệp được thay đổi: qua dịch vụ bưu chính công ích và giao dịch BHXH điện tử tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân. 

Tích cực triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý, phần mềm nghiệp vụ, xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố. Trang web của BHXH tỉnh đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 và nhu cầu khai thác thông tin của mọi đối tượng. Việc thực hiện tốt giao dịch hồ sơ tham gia BHXH, BHYT qua mạng Internet và áp dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT tạo bước đột phá trong tiến trình cải cách hành chính của đơn vị.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang tập trung rà soát, nhập liệu, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý và triển khai cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu hộ gia đình và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

Có thể nói, BHXH tỉnh Hà Nam luôn là một điểm sáng trong hệ thống BHXH Việt Nam, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010; cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam. Khép lại giai đoạn 2012 - 2016 với những thành tích nổi bật, BHXH tỉnh Hà Nam vinh dự được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.