Báo Cao Bằng: Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh và phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng
07/03/2019 - 12:10

Cao Bằng là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn nhưng cũng rất giàu tiềm năng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc, diện mạo tỉnh ngày càng khởi sắc, kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân đã thay đổi tích cực.

Báo Cao Bằng với nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tổng Biên tập Báo Cao Bằng Bàn Thanh Hiền

Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng khẳng định: Trong những năm qua, Báo Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, của đất nước, hoạt động của các ngành, đơn vị. Đặc biệt là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong giai đoạn 5 năm (2013 - 2017) Báo đã đăng tải trên 38.500 tin, bài, ảnh, clip; duy trì thường xuyên các chuyên mục: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; người tốt, việc tốt; quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; cải cách thủ tục hành chính... trên các ấn phẩm của Báo Cao Bằng.

Báo luôn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, thuyết phục để góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế thực thù địch. Coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các tập thể và cá nhân tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Cán bộ, viên chức Báo Cao Bằng học tập nghị quyết của Trung ương

Cùng với việc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, Báo chú trọng thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phát hiện, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, giúp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có hướng xử lý.

Nổi bật là những vấn đề được dư luận quan tâm như: đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm; việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; vận chuyển gỗ trái phép; lợi dụng chức vụ tham ô tài sản của cán bộ, viên chức tại một số địa phương trong tỉnh, như: Vụ việc một cán bộ công an huyện Hà Quảng đã đem xe môtô tang vật đi cầm đồ; một số lãnh đạo xã Thông Huề (Trùng Khánh) chiếm dụng tiền thuê đặt trạm phát sóng Viettel của người dân; tình trạng hỗ trợ các chính sách xã hội không đúng đối tượng hưởng thụ, gây mất lòng tin của nhân dân tại xã Hồng Trị (Bảo Lạc); những sai phạm trong thực hiện dự án kè Sông Bằng gây bức xúc trong nhân dân...

Bên cạnh đó, Báo đã chủ động ngăn chặn các thông tin độc hại, trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, chống phá Nhà nước và chế độ phát tán trên môi trường mạng. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư bạn đọc, kịp thời xem xét, điều tra và phản ánh những nội dung của bạn đọc gửi Báo trên chuyên mục Bạn đọc, các vấn đề ngoài thẩm quyền xử lý, chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Với tinh thần chủ động, tích cực trong công tác giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực, Báo đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; việc nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng...

Đồng thời nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; gương điển hình tiên tiến tích cực tham gia hiệu quả công tác phổ biến pháp luật, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo Cao Bằng khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Báo chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh nắm bắt thông tin, phát hiện, điều tra, phê phán các biểu hiện tiêu cực như: Tham nhũng, buôn lậu, các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Nhiều vụ việc được báo chí phát hiện, phản ánh đã giúp tỉnh và các cơ quan chức năng triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục, xử lý có hiệu quả. Điển hình là các chuyên đề: Khai thác gỗ trái phép rừng phòng hộ tại huyện Trùng Khánh, việc lấn chiếm hành lang vỉa hè tại Thành phố để kinh doanh, lao động vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, dự án làng thanh niên lập nghiệp Lý Quốc hoạt động không hiệu quả, Khu định cư Bành Tổng - Phiêng Phát vắng bóng người dân. Hoạt động giết mổ lợn trái phép không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xuồng cào phá nát lòng sông...

Mỗi năm Báo đăng tải trên 700 tin, bài về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam và tỉnh Cao Bằng. Nhiều bài viết trực tiếp đấu tranh với những thông tin thiếu chính xác, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh những suy diễn, đồn đoán không có căn cứ, giúp công chúng hiểu rõ vấn đề, có suy nghĩ và hành động đúng, vì lợi ích và sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, theo Tổng Biên tập Bàn Thanh Hiền, lãnh đạo Báo luôn quán triệt thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, định hướng tuyên truyền của Đảng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Tập trung chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không ngừng cải tiến, đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin trung thực, khách quan, nhanh nhạy, chính xác, nâng cao tính chiến đấu, tính hấp dẫn của tờ báo.

Trong công tác quản lý luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có trao đổi bàn bạc thống nhất từ Chi ủy, Ban Biên tập đến các tổ chức đoàn thể. Đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo đã tích cực tham giacác cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh phát động, qua đó thể hiện bản lĩnh chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời trau dồi kinh nghiệm trong sáng tạo các thể loại báo chí.

Có nhiều phóng viên đạt giải cao tại các cuộc thi: Thi viết về Nông nghiệp nông thôn đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích; thi viết về Xây dựng Đảng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba; thi tìm hiểu về Luật Hợp tác xã đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba; thi viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2017 đoạt 1 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban Biên tập Báo chú trọng phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng trao Cúp cho đội đoạt giải nhất Giải bóng chuyền Bộ đội Biên phòng tỉnh tranh cúp Báo Cao Bằng lần thứ 5, năm 2019

Với sự cố gắng của cán bộ, viên chức cơ quan, sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, 5 năm liên tục (2013 - 2017) đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa, được UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc (2013, 2014, 2016); Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc (2013, 2017); 100% gia đình cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Gia đình văn hóa các năm.

Đặc biệt, tập thể Báo Cao Bằng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013), tháng 12 năm 2018 Báo Cao Bằng đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của quê hương, đất nước, trong thời gian tới Báo Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân; đặc biệt không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh... phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng, tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, xây dựng Cao Bằng ngày càng giàu mạnh - đồng chí Tổng Biên tập Ban Thành Hiền cho biết.