Ban quản lý dự án Hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời Quốc gia: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
20/12/2017 - 13:54

Ban quản lý dự án Hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời Quốc gia được thành lập ngày 14/11/1998 tại Quyết định số 1624/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tên viết tắt là Ban quản lý dự án VQ9801; được tổ chức lại thành Ban quản lý dự án VQ2 ngày 06/10/2011 tại Quyết định số 3724/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với quyết tâm, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao và nhiệm vụ SSCĐ-QLVT, căn cứ vào thực trạng của Hệ thống VQ9801; Ban quản lý dự án VQ2 đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu & Phát triển Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, mạnh dạn tham mưu đề xuất để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội báo cáo đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Quân chủng PK-KQ phối hợp thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết kế chế tạo, triển khai một hệ thống tự động hóa QLVT mới để thay thế Hệ thống VQ9801, gọi tắt là Hệ thống VQ1-M”.

Đại tá Nguyễn Hải Quân, Phó trưởng Ban Thường trực

Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo, triển khai, đưa vào sử dụng thành công Hệ thống VQ1-M bằng nội lực đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Ban quản lý dự án VQ2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định tốt vai trò, sự nỗ lực, trách nhiệm cao của tập thể cơ quan đối với các nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ SSCĐ-QLVT Quốc gia; góp phần tích cực, quan trọng để Quân chủng PK-KQ có một hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực QLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới; tạo ra bước chuyển đổi mới, đột phá trong việc phát huy nội lực và ứng dụng công nghệ cao để hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; cụ thể hóa mục tiêu tiến lên hiện đại của Quân chủng PK-KQ nói riêng, Quân đội ta nói chung.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ giao; Ban quản lý dự án VQ2 đang tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu & Phát triển Viettel và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu thiết kế, xây dựng, triển khai một Hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều hành tác chiến PK-KQ hiện đại (gọi tắt là Hệ thống VQ2). Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Quốc gia được Đảng, Nhà nước giao cho Quân chủng PK-KQ.

Ngoài nhiệm vụ phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội nghiên cứu xây dựng, triển khai Hệ thống VQ1-M, Hệ thống VQ2 Bộ Quốc phòng giao; Ban quản lý dự án VQ2 còn trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện tốt, hiệu quả nhiều nhiệm vụ kỹ thuật Quân chủng PK-KQ giao về nghiên cứu thiết kế, triển khai các giải pháp kỹ thuật công nghệ để kết nối, tích hợp các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới và cải tiến của Quân chủng vào Hệ thống tự động hóa VQ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Song song với các nhiệm vụ chính trị chuyên môn trọng tâm, Ban quản lý dự án VQ2 luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; bồi dưỡng, xây dựng lực lượng; tích cực tham gia Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” của Quân chủng, được Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen; cơ quan luôn đoàn kết, an toàn về mọi mặt, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

 Trong nhiệm vụ phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội, nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng Bằng khen. Năm 2014, Ban quản lý dự án VQ2 và một số cán bộ cơ quan được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống VQ1-M, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, Ban quản lý dự án VQ2 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viễn thông Quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất; chủ trì phối hợp nghiên cứu bổ sung, phát triển Hệ thống VQ1-M nhằm đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu chiến đấu; nghiên cứu, xây dựng, triển khai, đưa vào sử dụng thành công Hệ thống VQ2; thực hiện tốt các nhiệm vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác được giao; góp phần tích cực xây dựng Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.