Chính trị - Xã hội

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

TĐKT - Ngày 27/6, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo tại 4 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ.  Đến dự, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Nguyễn Trọng Thừa; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Vũ Đăng Minh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và chính sách tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã ở các huyện nghèo trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và thảo luận để tìm giải pháp cơ bản, toàn diện việc thực hiện chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi trong thời gian tới, để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được triển khai thực hiện tại 12 huyện của 4 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, với tổng số đội viên Dự án được tuyển chọn là 104 người. Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên Dự án đã thể hiện được tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; mạnh dạn đề xuất giải pháp, phương án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi tập quán, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các đội viên Dự án gương mẫu chấp hành tốt quy định về thời giờ làm việc, góp phần thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Đặc biệt, các đội viên đã có những đóng góp tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Hầu hết các đội viên Dự án hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị Kết quả công tác bố trí, sử dụng đội viên Dự án: tỉnh Nghệ An đã thực hiện bố trí được 16/25 đội viên; tỉnh Quảng Bình bố trí được 10/10 đội viên; tỉnh Quảng Trị bố trí được 02/07 đội viên; tỉnh Thanh Hóa bố trí được 01/59 đội viên. Đối với các đội viên chưa được bố trí, sử dụng, các tỉnh đang tiếp tục thực hiện việc bố trí, sử dụng vào các vị trí phù hợp với năng lực chuyên môn của từng đội viên, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2017. Về công tác phát triển Đảng, đã có 103/104 đội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 1 đội viên đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đang được cấp ủy địa phương quan tâm, bồi dưỡng để kết nạp Đảng trong thời gian tới. Từ thực tiễn triển khai Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cở sở để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các địa phương. Tại Hội nghị, các đội viên Dự án cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm thực tế khi về xã công tác và mong muốn được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong việc rèn luyện, cống hiến, đồng thời cũng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, phấn đấu và có những tham mưu, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong quá trình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị UBND 4 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án tại tỉnh theo kế hoạch và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc. Đề nghị các tỉnh chỉ đạo các huyện quan tâm, tạo điều kiện bố trí hết số đội viên còn lại đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vào thời điểm kết thúc Dự án, để việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội của đội viên không bị gián đoạn. Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội viên Dự án hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đặc biệt là chuẩn bị nguồn nhân sự cho các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. La Giang

Bộ Nội vụ quyết liệt tinh giản biên chế

TĐKT- Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ báo chí. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành; lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. Phát biểu tại buổi họp báo, thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ, phối hợp của các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian vừa qua với Bộ Nội vụ, góp phần vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt, là các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ. Đồng thời, qua thông tin của báo chí, Bộ Nội vụ cũng nhận thấy những vấn đề cần phải tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng tin tưởng trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành đã thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí kết quả triển khai công tác Quý II năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Bộ Nội vụ. Ông Thành cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ  - TTg và Nghị định số 108/2014/NĐ – CP. Tính đến ngày 19/6/2017, trên cơ sở đề nghị của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 28.230 người. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số bộ, ngành và địa phương chưa phê duyệt kế hoạch tin giảm biên chế của bộ, ngành, địa phương mình từ năm 2015 - 2021 và của từng năm. Tinh giản biên chế chủ yếu đối với đối tượng nghỉ hưu trước (86,22%), chưa chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng theo trình tự quy định; đưa vào diện tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại họp báo  Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho chính phủ chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các bộ, ngành địa phương chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế nhưng kết quả thực hiện còn thấp, cần có giải pháp để thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế được phê duyệt. Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm về Đảng, Nhà nước. Về vấn đề thông tin dư luận về đề xuất nghiên cứu bỏ “biên chế” và ký hợp đồng đối với viên chức thì theo quy định của Luật Viên chức, viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc. Về nội dung hợp đồng làm việc của viên chức được ký kết, thực hiện như hợp đồng lao động; các tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động. Nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, Chính phủ đã thống nhất thực hiện việc quản lý số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể: đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Về một số kiến nghị, đề xuất nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý viên chức theo hướng thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động đối với viên chức, như ngành giáo dục, y tế thời gian vừa qua, theo ông Nguyễn Tiến Thành, đây là vấn đề mới, cần được nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện. Hồng Thiết

Khởi động dự án “Vươn tới đỉnh cao –Học và trải nghiệm cách kiếm tiền và sử dụng tiền”

TĐKT – Ngày 27/6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tài Năng Việt tổ chức họp báo khởi động dự án “Vươn tới đỉnh cao –Học và trải nghiệm cách kiếm tiền và sử dụng tiền”.  Đây là dự án giáo dục mang đậm tính nhân văn và thực tế cao dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, với mục tiêu trao tặng và hướng dẫn cho các em thái độ trân trọng đồng tiền, bước đầu học cách kiếm tiền, tiêu và sử dụng đồng tiền đúng đắn, trí tuệ, tri ân và hài hòa với các giá trị khác của cuộc sống. Đây không đơn giản chỉ là một khóa học mà là một hành trình trải nghiệm thực tế cho các bạn trẻ, là một dự án mang giá trị nhân văn sâu sắc. Các em học sinh sẽ sở hữu cho mình hành trang vững chắc để bước vào đời với ba yếu tố quan trọng: tư duy về tiền, kỹ năng sinh tồn và thành công, phát triển nhân cách cá nhân.  Học sinh hào hứng tham gia khóa học Bà Bùi Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tài Năng Việt chia sẻ: “Thông qua việc được học cách tư duy tích cực về tiền bạc và tự mình trải nghiệm thực tế kiếm tiền bằng công sức, tài năng riêng của mình, các con có được tư duy làm chủ công cụ quan trọng nhất của cuộc sống là tiền bạc nhưng đồng thời cũng được trao tặng giá trị ý nghĩa lớn lao, quan trọng và cuối cùng của việc có tiền, kiếm tiền là sự cho đi, chia sẻ với cộng đồng và hiếu nghĩa với cha mẹ”. Trong quá trình tham gia khóa học, các học sinh được trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ bởi các doanh nhân, người thành công nổi tiếng, thành đạt trong cuộc sống và công việc. Các em được huấn luyện tinh thần đồng đội, tư duy sáng tạo, tinh thần kỉ luật thép, tư duy của những người thành công... Đây là nhóm tư duy cốt lõi quan trọng nhất giúp em vươn lên và đạt ước mơ trong cuộc sống. Đặc biệt, các em được rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh bằng việc tự làm ra sản phẩm, tự nỗ lực bán sản phẩm trong thực tế dưới máy quay của truyền hình. Các hình ảnh, trải nghiệm của các em  được phát sóng trên truyền hình và trên các báo uy tín. Tại chương trình, các bạn trẻ sẽ tự đi kiếm tiền, và sau đó trích số tiền của mình kiếm được trực tiếp trao cho các bạn mồ côi trên cả nước. Các bạn còn được thấu hiểu sâu sắc về lòng biết ơn thông qua phần tri ân đặc biệt dành cho bố mẹ. Qua 5 ngày trải nghiệm, các em sẽ trưởng thành hơn hẳn về suy nghĩ và hành động, được trang bị các kỹ năng “sinh tồn”, kỹ năng thành công, tinh thần đồng đội, tinh thần kỷ luật thép, tư duy sáng tạo, tư duy của những người thành công để phát huy tính tự lập, làm chủ bản thân và cuộc sống của chính mình. Các em được rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh bằng việc phải tự mình làm ra sản phẩm, tự đi bán sản phẩm trong thực tế… Đây là nhóm tư duy cốt lõi quan trọng nhất giúp con vươn lên và đạt ước mơ trong cuộc sống. Mai Thảo

Từ ngày 1/7 áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

TĐKT - Từ ngày 1/7, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành. Theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN), quy trình này gồm: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Phạm vi áp dụng giao dịch điện tử được mở rộng đối với thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Quy định này sẽ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức (cơ quan BHXH; Tổ chức I-VAN; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT; trung tâm dịch vụ việc làm; cơ quan bưu điện; đơn vị sử dụng lao động,..). Đặc biệt, quy trình này còn áp dụng đối với các cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Việc quy định đối tượng áp dụng đối với cá nhân tạo điều kiện cho người lao động, thân nhân người lao động thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và BHTN. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT Nội dung quy trình quy định cụ thể cách lập và gửi hồ sơ điện tử và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử; nhiệm vụ của cơ quan BHXH trong đó quy định cụ thể tới các phòng, tổ nghiệp vụ, trách nhiệm của lãnh đạo BHXH tỉnh/huyện trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ khi giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Quyết định đã quy định rõ về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong việc lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; trách nhiệm của tổ chức I-VAN trong quá trình truyền tải thông tin, chuyển hồ sơ, chứng từ BHXH điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH các địa phương trong việc tổ chức thực hiện giao dịch điện tử với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định. Triển khai giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử, góp phần thực hiện có hiệu quả công  tác cải cách hành chính của Chính phủ. Hồng Thiết

Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây

TĐKT – Sáng 22/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tổ chức Hội nghị Điện toán Đám mây Việt Nam 2017 với chủ đề:“Việt Nam và cách mạng 4.0: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây”. Chương trình có sự tham gia của gần 400 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, nền tảng điện toán đám mây hàng đầu trong nước và quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn được gọi là cuộc cách mạng số) đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn cầu, thông qua các công nghệ: internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)... Theo các chuyên gia, đó cũng chính là quá trình chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Trong đó, điện toán đám mây đóng vai trò nền tảng khuyến tạo, có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức… Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu Tại Hội thảo, PGS. TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore), đã trình bày báo cáo khảo sát về ứng dụng điện toán đám mây tại trên 500 doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam. Báo cáo nêu rõ, trong các nước ASEAN, Việt Nam là nước có tốc độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây trong giai đoạn 2010 - 2016 cao nhất (64,4%/năm), cao hơn hẳn mức bình quân của ASEAN (49,5%) và thế giới (42.5%). Tuy nhiên, về con số tuyệt đối, mức chi tiêu cho điện toán đám mây của Việt Nam còn rất thấp (1,7 USD/người năm 2016), thấp hơn 107 lần so với Singapore; 6,5 lần so với Malaysia; 2,4 lần so với Thái Lan; và 1,3 lần so với Philippines. Những con số trên phản ánh thực tế đang có rất nhiều rào cản trong việc thúc đẩy Cloud (máy chủ ảo) tại Việt Nam. Rào cản lớn nhất là việc dùng phần mềm không bản quyền còn phổ biến, sự thiếu hiểu biết về lợi ích của Cloud, lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin, chất lượng dịch vụ Cloud tại Việt Nam chưa thực sự đảm bảo. Theo các chuyên gia, Việt Nam, cũng như các quốc gia ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số, cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng ICT, đặc biệt là kết nối băng thông rộng và ứng dụng điện toán đám mây tới một cấp độ chiến lược trong quy hoạch kinh tế để kích hoạt các nguồn nội lực và đạt được tăng trưởng bền vững. Đồng thời, cần có chính sách ưu tiên cho điện toán đám mây như là một chất xúc tác mạnh, để kích hoạt quá trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu lớn và IoT. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được lắng nghe những chia sẻ hữu ích về những kinh nghiệm, giải pháp hay trong việc triển khai Cloud, lợi ích thiết thực mà Cloud mang lại từ những đơn vị cũng cấp nền tảng Cloud hàng đầu thế giới như Microsoft, IBM, GE; những doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và dịch vụ cloud lớn nhất của Việt Nam như FPT, Viettel; đến những đơn vị ứng dụng rất hiệu quả như Ngân hàng Việt Á, Ngân Hàng Bưu điện Liên Việt… Theo Tiến sĩ Astrid Tuminez, Giám đốc Hợp tác, Đối ngoại và Pháp lý, Microsoft khu vực châu Á, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều được xuất phát từ một sáng chế đột phá: máy hơi nước, năng lượng với động cơ đốt trong, bộ vi xử lý của những cuộc cách mạng công nghiệp trước. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đó là điện toán đám mây với các trung tâm dữ liệu khổng lồ mang mọi thứ vào trong tầm tay chỉ với 1 thiết bị kết nối internet. Châu Á với sự năng động của mình đã đóng góp 53.8% vào tăng trưởng GDP toàn cầu (2000 - 2010). Với sự nhạy bén công nghệ đặc biệt những công nghệ mang tính định hướng, chiến lược, châu Á đang có cơ hội lớn để nâng tầm, tạo lập châu Á 2.0 – trung tâm phát triển của thế giới. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch VINASA cho biết thêm: điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích to lớn: sự chuẩn hóa sản phẩm và dịch vụ, giảm thiểu chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và linh hoạt trong mô hình kinh doanh, sẵn sàng mở rộng khi cần thiết. Chính phủ cần có những chính sách định hướng cấp thiết, các doanh nghiệp, tổ chức cần có những chiến lược nghiên cứu, đầu tư, ứng dụng Cloud sớm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế đất nước, đưa Việt Nam tiến nhanh, mạnh trong Cuộc cách mạng 4.0 này. Nguyệt Hà

Họp báo ra mắt Không gian sáng tạo khởi nghiệp

TĐKT - Ngày 21/6, UP Coworking Space và Hanoi Creative City tổ chức họp báo ​ra mắt “Không gian sáng tạo Creative Lab by UP” sẽ chính thức khai trương tại Tổ hợp sáng tạo Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, Hà Nội) vào ngày 25/6 tới. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của không gian sáng tạo, làm việc chung quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn đem đến cho cộng đồng nhà sáng tạo (maker) và khởi nghiệp (start-up) cơ hội gặp gỡ, làm việc, lập trình trong môi trường sáng tạo, đột phá. Họp báo ra mắt Không gian sáng tạo khởi nghiệp Doanh nghiệp và cộng đồng những người sáng tạo, tìm tòi, ưa thích sự cải tiến những sản phẩm mới đã và đang là xu hướng phát triển khắp thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là tiền đề của sự phát triển của các không gian sáng tạo; trong đó có các không gian chế tạo, phòng thí nghiệm là nơi cung cấp các trang thiết bị, dụng cụ, phần mềm chuyên dụng và hiện đại nhằm giúp các start-up, maker hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo vô hạn của họ. Hiện nay, tại Việt Nam, quy mô của cộng đồng khởi nghiệp, sáng tạo mới chỉ thu hẹp ở những phòng thí nghiệm trong các trường đại học, câu lạc bộ, hội nhóm đam mê kỹ thuật… và phần nào bị hạn chế do thiếu tính liên kết, phạm vi hoạt động chỉ tập trung vào một số lĩnh vực đặc thù nhất định. Nhận thức được vấn đề này, “Creative Lab by UP” ra đời với tầm nhìn tạo nên một cộng đồng start-up, maker có quy mô lớn bao gồm các nhóm khởi nghiệp chuyên về kỹ thuật, những kỹ sư tại gia, sinh viên, học sinh với bộ óc sáng tạo, những nhà thiết kế… cùng nhau thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.   Ông Đỗ Hoài Nam, Đồng sáng lập “Creative Lab by UP” cho biết, tại đây, các doanh nghiệp, các bạn trẻ có thể sử dụng cơ sở vật chất là các trang thiết bị, máy móc hiện đại, thiết kế, xây dựng phát triển các sản phẩm mới, đồng thời, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đối tác. “Creative Lab by UP” được trang bị những máy móc hiện đại: máy in 3D, máy cắt laze, CNC, máy Scan 3D, các máy kỹ thuật đo đạc điện tử, hệ thống phòng Lab cho gỗ như máy cắt, tiện, bào…, và khoảng 5.000 đầu sách về nghệ thuật thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh… “Trong tháng đầu tiên khai trương “Creative Lab by UP”, cộng đồng sáng tạo sẽ có cơ hội trải nghiệm miễn phí. Trong tương lai sẽ có những gói sử dụng theo tiêu chí tiết kiệm nhất cho người sử dụng, thấp nhất khoảng 1 triệu/tháng”, ông Nam nói. Mai Thảo

Ban Tôn giáo Chính phủ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

TĐKT – Sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Lễ kỷ niệm; cùng dự có các nhà nghiên cứu tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ đại diện cho các tổ chức tôn giáo; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử tiếng Việt, tiếng Anh của Ban Tôn giáo Chính phủ. Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp quan tâm. Ông Dương Ngọc Tấn mong rằng các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, đóng góp xứng đáng vào công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này.   Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các cộng tác viên của Trang Thông tin điện tử và Tạp chí Công tác Tôn giáo đã đánh giá khái quát kết quả và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các ấn phẩm. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Công tác Tôn giáo đã đoàn kết, thống nhất, động viên nhau khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạp chí thực hiện xuất bản đúng định kỳ vào ngày 15 hằng tháng với số lượng phát hành ngày một tăng lên. Năm 2016, Tạp chí Công tác Tôn giáo đã phát hành được gần 21.000 cuốn, tăng gần 2.000 cuốn so với năm 2015. Sáu tháng đầu năm 2017, tạp chí đã phát hành được gần 10.000 cuốn. Nội dung các số tạp chí đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chương trình công tác và yêu cầu chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, của ngành, không có sai phạm về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Luật Báo chí. Năm qua, nội dung của các số tạp chí nhìn chung đảm bảo chất lượng, có nhiều bài viết chuyên sâu, đảm bảo thông tin về tình hình hoạt động của các tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nhiều vùng, miền và địa phương trong cả nước, được nhiều độc giả khen ngợi. Nhiều bài viết có chất lượng tốt, trở thành những tư liệu quý cho những người làm công tác tôn giáo và các giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến tôn giáo.   Các đại biểu, cộng tác viên đóng góp ý kiến tại Lễ kỷ niệm Cùng với Tạp chí Công tác Tôn giáo, năm qua, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo. Trang đã kịp thời chuyển tải những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, tập trung phản ánh hoạt động của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, của Ban Tôn giáo Chính phủ và cung cấp các thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có nhiều hoạt động của các tổ chức tôn giáo ở địa phương trên cả nước, tin tức tôn giáo trên thế giới tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Nhân dịp này, các đại biểu, cộng tác viên đã có những ý kiến góp ý thiết thực, bổ ích tới Tạp chí Công tác Tôn giáo và Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để ngày càng có nhiều tác phẩm có chất lượng phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Bình Nguyên

Hội thảo “Công tác quản lý báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam”

TĐKT  - Chiều 19/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo "Công tác quản lý báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam" và kết hợp gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp 21/6. Hiện nay, Liên hiệp Hội là một trong những hệ thống tập hợp báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thống kê đến tháng 1/2017, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có 103 cơ quan báo chí và 402 ấn phẩm thông tin báo chí (gồm 126 báo, tạp chí; 65  bản tin và 211 trang tin điện tử tổng hợp). Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức – Liên Hiệp hội Việt Nam Đặng Vũ Cảnh Linh cho biết: số lượng báo và tạp chí do Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương quản lý là 24 cơ quan báo chí và gần 40 xuất bản phẩm báo chí. Trực tiếp Đoàn chủ tịch quản lý gồm 4 cơ quan báo chí trong đó có 2 cơ quan báo in và 2 cơ quan báo điện tử, là Báo Đất Việt, Báo Khoa học và Đời sống, Báo điện tử Kiến Thức và Báo điện tử Tầm Nhìn.  Ngoài ra, có 20 cơ quan báo chí do tổ chức chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam quản lý bao gồm các tạp chí khoa học chuyên ngành, liên ngành và tạp chí khác. Theo báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo thông tin của Bộ Thông tin truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động đúng, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.  Nhiều cơ quan báo chí cũng đã đảm bảo được việc cân đối thu, chi tài chính cho các hoạt động của báo, đảm bảo sự ổn định trong các hoạt động chuyên môn và đời sống cho phóng viên, biên tập viên. Năm 2016 cũng là năm báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam ít có những vi phạm trong các vụ việc bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở, xử phạt. Chỉ có 2 trường hợp bị tạm đình bản (hiện  đã được hoạt động trở lại), không có trường hợp bị giải thể. Bên cạnh đó có một số cơ quan tạp chí mới được cấp phép hoạt động, điển hình là Tạp chí Việt Nam Hội nhập (4 số/ tháng), Tạp chí Nhà quản lý điện tử. Ngoài ra có 7 tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đang làm hồ sơ đề xuất xin cấp phép cơ quan báo chí. Về công tác quản lý, cùng với đề án Kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội Việt Nam được nghiên cứu, thực hiện từ năm 2016, vừa qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã quyết định đổi tên Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức, bộ phận tham mưu, giúp việc cho Thường trực Đoàn Chủ tịch trong công tác quản lý báo chí thành Ban truyền thông và Phổ biến kiến thức, với các nhiệm vụ được xác định rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản lý số lượng lớn cơ quan, ấn phẩm báo chí trong tình hình hiện nay. Hồng Thiết

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô

TĐKT - Ngày 17/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm báo, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các báo, đài Trung ương, địa phương đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Thủ đô Hà Nội trong suốt thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng là lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí  Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, để đạt được kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân Thủ đô; còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các địa phương trong cả nước, không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Báo chí đã trở thành một công cụ tuyên truyền, một vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian qua, báo chí đã làm tốt vai trò phản biện, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xem xét vào cuộc xử lý công tác cán bộ, nhiều vấn đề, vụ việc bắt nguồn từ thông tin của báo chí cũng như sự giám sát của nhân dân, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề, vụ việc bức xúc trong các lĩnh vực quản lý đất đai; quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng; quản lý vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo thống kê, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, trung bình hàng tháng có khoảng 20-30 văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố yêu cầu báo cáo, xử lý vấn đề báo chí nêu cùng với việc tổ chức theo dõi, đôn đốc xử lý tới cùng vụ việc. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn coi trọng thông tin báo chí, xác định báo chí là một kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo TP Hà Nội nắm bắt thực tế đời sống hàng ngày, để kiểm tra và kịp thời đưa ra hướng xử lý phù hợp, tạo sự ổn định, đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, lắng nghe các ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.  Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: công cuộc đổi mới đất nước mở ra cơ hội cho các hoạt động và đóng góp của báo chí, nhưng đồng thời cũng đặt ra những đòi hỏi và thách thức ngày càng cao về tri thức, đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn. Thủ đô Hà Nội cũng đang đứng trước giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan thông tấn báo chí. Lãnh đạo thành phố mong muốn báo chí phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố để tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, đồng thời, tăng cường định hướng dư luận, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn thành phố, đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí khi thông tin, tuyên truyền cần đảm bảo khách quan, toàn diện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân vì mục tiêu phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Mai Thảo

Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội kỷ niệm 5 năm thành lập

TĐKT - Sáng 15/6, tại Hà Nội, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất (KCN & CX) Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (19/6/2012 - 19/6/2017).   Ngày 19/6/2012, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 177 - QĐ/TU thành lập Đảng bộ các KCN & CX Hà Nội. Việc thành lập Đảng bộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 - NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020". Từ ngày 13/4/2016, Thành ủy Hà Nội đã quyết định nâng cấp Đảng bộ các KCN & CX Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.   5 năm qua, Đảng bộ các KCN & CX Hà Nội đã có những bước tiến vững chắc. Với những cách làm hay, mới, sáng tạo, Đảng bộ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị thành các chương trình, kế hoạch hành động, tạo sự chuyển biến thực chất về mọi mặt hoạt động trên địa bàn các KCN & CX Hà Nội. Đến nay, Đảng bộ đã có 57 tổ chức cơ sở Đảng với 791 đảng viên. Trong đó, có 33 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Có 8 KCN của Hà Nội đang hoạt động, thu hút 626 dự án, trong đó có 330 dư án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 5,34 tỷ USD; 296 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 12.337 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Quản lý các KCN & CX Hà Nội đã chủ động thực hiện và phối hợp tốt với các ngành chức năng tích cực cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN. Công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp luôn được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả rõ rệt. Cùng với đó, Đảng ủy luôn quan tâm phát triển các đoàn thể nhân dân, chỉ đạo, định hướng cho Công đoàn các KCN & CX Hà Nội thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Minh Phương

Trang