Chính trị - Xã hội

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị và sức sống trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 30/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Giá trị và sức sống trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu ý kiến. Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục làm rõ những nguyên lý, quan điểm cơ bản, cốt lõi, khẳng định giá trị khoa học, cách mạng, sức sống trường tồn của Tuyên ngôn trong thời đại ngày nay cũng như trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam; góp phần phát triển sáng tạo, đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ tư tưởng của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" trong tình hình hiện nay. Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Hùng Oanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng khẳng định: Cách đây 170 năm, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - một tác phẩm lý luận bất hủ, cương lĩnh chính trị của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có giá trị lịch sử vĩ đại và tràn đầy sức sống trong thực tiễn, do C. Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo đã được xuất bản lần đầu tại nước Anh. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời như là sự hội tụ của những giá trị tinh túy nhất về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế chính trị học. Những nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn, là ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Giá trị cách mạng, khoa học và sức sống trường tồn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tiếp tục được khẳng định trong bối cảnh mới của lịch sử. Vượt qua không gian và thời gian, những tư tưởng, nguyên lý khoa học trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được lịch sử kiểm nghiệm và luôn mang ý nghĩa thời sự nóng hổi. Nó vừa có tính lý luận khoa học sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả hướng tới giải phóng triệt để con người; vừa có tính chỉ đạo hoạt động thực tiễn mạnh mẽ, cổ vũ những người cộng sản và những nhà khoa học chân chính tiếp tục nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể hiện nay, để đưa sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tại Hội thảo, các tham luận đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc những nội dung cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; làm rõ ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống trường tồn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - thực sự là cương lĩnh chính trị, ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, biện pháp vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phải tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ giá trị tư tưởng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được C. Mác và Ph. Ăngghen đề cập trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là thực tiễn nước ta từ khi giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam để tiếp tục vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay... Đức Anh

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ qúy IV/2017

           TĐKT - Chiều 25/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý IV/2017, nhằm thông báo về hoạt động cũng như kết quả đạt được của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại cuộc họp báo, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ Đàm Bạch Dương cho biết: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, tạo ra những tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc phát biểu tại buổi họp báo Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực, tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với Việt Nam. Với vai trò là cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định phương pháp triển khai là phải làm rõ nội hàm, nhận thức, hiểu rõ đúng bản chất, từ đó xác định được hướng tiếp cận đúng, đặc biệt là phương án ứng xử phù hợp đối với cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Không triển khai theo phong trào mà phải triển khai một cách thực chất, lồng ghép với những chiến lược, chương trình đã có, đảm bảo phù hợp với những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Có thể nói, đến nay Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên và cách tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 một cách thận trọng nhưng quyết liệt. Vấn đề liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xăng sinh học E5 Ron92 chính thức bán thay thế xăng Ron92 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2018 cũng nhận được nhiều quan tâm. Ông Trần Văn Vinh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam về xăng dầu cơ bản được ban hành đầy đủ và đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước về chất lượng xăng dầu. Từ khi đưa xăng sinh học E5 Ron92 vào bán đại trà, chưa có phản ánh nào của người dân tới cơ quan chức năng về chất lượng của xăng E5 Ron92, người dân hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, liên quan đến kiểm soát chất lượng xăng dầu, cần kiểm soát và quản lý triệt để tình hình buôn lậu và gian lận thương mại về xăng, điển hình tại Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh và Cần Thơ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh cùng với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) xử lý triệt để tình hình buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, bởi xăng buôn lậu có pha tạp chất, có chỉ số octan thấp, việc pha trộn ảnh hưởng đến chất lượng xăng dầu. Theo đó, quý I/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ, đồng thời thực hiện những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 về 4 trụ cột chính cần đổi mới, 3 đột phá cần tập trung và 5 lưu ý cần thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ tổ chức các hoạt động: Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017; Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; Hội nghị “Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang… Đáng chú ý, ngày 1/1/2018, đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” đã chính thức khởi động với mục tiêu “Chia sẻ tri thức – Cổ vũ sáng tạo – Kết nối cộng đồng – Vì tương lai Việt Nam” nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo. Hồng Thiết

12 tác phẩm đạt giải thi ảnh về con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

TĐKT - Chiều 25/1, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Báo Ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước". Ban tổ chức trao giải nhất và giải được khán giả yêu thích nhấy cho 2 tác giả Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, làm gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn, hải văn cực đoan, khốc liệt, nguy hiểm và khó lường. Năm 2017 đã qua đi với những kỷ lục mới về thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn đã được ghi nhận. Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã phản ánh chân thực những nỗ lực của các cấp chính quyền, cơ quan phòng, chống thiên tai và sự nỗ lực vươn lên của những người dân vùng bão, lũ trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu. “Mỗi một bức ảnh là những khoảnh khắc kỳ thú của thiên nhiên, sự tác động của thời tiết khí hậu đến thiên nhiên và con người, những nỗ lực trong chống chọi và thích ứng với thiên nhiên của người dân, các cấp chính quyền và ở đó còn có bóng dáng thầm lặng kiên cường của người chiến sĩ khí tượng thủy văn nơi biên giới và hải đảo. Mỗi bức ảnh tham dự cuộc thi đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cả về tính thời sự và nghệ thuật, phản ánh chân thực cuộc sống đang diễn ra quanh chúng ta.” – Ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh. Qua hơn 4 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tác giả từ khắp mọi miền đất nước và sự quan tâm của số lượng lớn khán giả thông qua website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và trên fanpage của cuộc thi. Đã có hơn 1000 bức ảnh đơn và nhóm ảnh của gần 100 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ khắp mọi miền đất nước gửi đến tham dự cuộc thi. Cùng với đó có hàng chục nghìn người truy cập website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và trên fanpage của cuộc thi để theo dõi, bình luận các tác phẩm ảnh, theo đó đã có những bức ảnh, bộ ảnh có tới trên 6000 lượt like và chia sẻ. Qua 4 vòng đánh giá, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 12 tác phẩm ảnh và bộ ảnh của 11 tác giả có chất lượng, ý nghĩa bám sát nội dung chủ đề của Cuộc thi để trao các giải thưởng xứng đáng nhất và đại diện cho Việt Nam tham dự Triển lãm ảnh của Ủy ban Bão quốc tế nhân 50 năm ngày thành lập Ủy ban Bão. Bình Nguyên    

Tiết giảm chi phí, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

TĐKT - Sáng 24/1, tại Hà Nội, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ - TTg ngày 8/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (gọi tắt là Đề án 19). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Đề án 19 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương, tới nay, đã có 58/63 Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Đến này 31/10/2017, các Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 300.634 trường hợp cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ này. Bên cạnh đó, có 51/63 Sở Tư pháp triển khai phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp dịch vụ cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu điện. Kết quả, có 80.313/83.302 trường hợp đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến được tiếp nhận và xử lý. Tuy nhiên, vẫn có 2.989/83.302 trường hợp đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến bị Sở Tư pháp từ chối tiếp nhận do cá nhân khai thiếu, khai sai thông tin hoặc đăng ký cấp phiếu LLTP sai thẩm quyền. Theo đánh giá của 46/63 tỉnh, thành phố, việc triển khai thực hiện Đề án 19 đã giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại của người dân, đặc biệt là đối với những người dân các địa phương ở cách xa trung tâm tỉnh hoặc đang ở nước ngoài. Qua đó, tạo thuận lợi cho người có yêu cầu cấp phiếu khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP đã giảm được áp lực tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn. . Theo đánh giá của các địa phương, đa số người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ chuyển phát của Bưu điện. Việc cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính được cơ quan, tổ chức, cá nhân đánh giá cao, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Đề án: Pháp luật chuyên ngành chưa quy định thời hạn có giá trị của bản sao chứng thực từ bản chính nên khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu không có đầy đủ căn cứ để xác định chính xác thẩm quyền cấp phiếu. Pháp luật chưa quy định cơ chế để kiểm tra, kiểm soát chữ ký trong Tờ khai yêu cầu cấp phiếu khi ủy quyền gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi hồ sơ trực tuyến. Việc chuyển phát chưa đảm bảo thời gian, việc tiếp nhận, phản hồi các trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tích hợp đăng ký trực tuyến và bưu chính chưa kịp thời… Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương thức cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trục tuyến, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện Trang đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP; ban hành quy định pháp lý về hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ bằng giấy để sẵn sàng triển khai cấp phiếu LLTP đáp ứng mức độ 3 và 4 dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho việc tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP; tích hợp cấp phiếu LLTP trực tuyến , đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Nghị quyết 36a của Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc mở các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết thủ tục cấp phiếu LLTP tại các Sở Tư pháp. Cùng với đó, nâng cấp Giải pháp kỹ thuật về đăng ký cấp phiếu LLTP của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và phần mềm đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến của Bộ Tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân về phương thức cấp phiếu LLTP trực tuyến. Tiếp tục chỉ đạo việc tích hợp phần mềm hệ thống Một cửa liên thông VNPT – Igate tại Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh và phần mềm Hệ thống quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp… Minh Phương

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ

TĐKT - Chiều 17/1, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức họp báo nhằm thông báo kết quả của Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2017 và chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish chủ trì họp báo. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu tại họp báo Năm 2017 là năm có nhiều cột mốc trong mối quan hệ của Ấn Độ với cả Việt Nam và ASEAN, đồng thời được coi là "Năm Hữu nghị" để kỷ niệm 45 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và 25 năm thành lập đối tác đối thoại Ấn Độ - ASEAN, 15 năm Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Ấn Độ - ASEAN và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - ASEAN. Trong suốt năm 2017, đã có khoảng 50 hoạt động diễn ra ở Ấn Độ, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác để đánh dấu các mốc quan trọng này.  Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish nhấn mạnh: ASEAN rất quan trọng với Ấn Độ trong mối quan hệ về lịch sử, khoảng cách địa lý, văn hóa và không gian chiến lược mà hai bên cùng chia sẻ. ASEAN là láng giềng thân thiết của Ấn Độ. Việt Nam là một thành viên tích cực của ASEAN, đồng thời là trọng tâm trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ. Đóng góp của Việt Nam với vai trò là điều phối viên giữa Ấn Độ và ASEAN đã giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên chặt chẽ hơn. Trong chuyến thăm sắp tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao từ Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm quan hệ ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi vào ngày 25/1/2018. Thủ tướng sẽ là vị khách danh dự trong ngày Cộng hòa sau đó (26/1/2018) cùng với 9 vị lãnh đạo khác của các quốc gia thành viên ASEAN. Chủ đề của Hội nghị là "Chia sẻ giá trị, cùng chung vận mệnh". Trước Hội nghị, sẽ có Cuộc gặp gỡ ASEAN - Ấn Độ cấp Bộ trưởng về thương mại và đầu tư từ ngày 22/1 - 23/1/2018, cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp các nước ASEAN - Ấn Độ, Hội nghị Hợp tác kinh doanh Mê Kông - sông Hằng, sự kiện Dệt may ASEAN - Ấn Độ và buổi trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ASEAN - Ấn Độ vào ngày 23/1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc hội đàm song phương và hai bên kỳ vọng sẽ ký các hiệp định quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng: Hợp tác trong sử dụng hòa bình không gian vũ trụ và năng lượng nguyên tử. Đặc biệt, phía Ấn Độ mong muốn ký kết Thỏa thuận thực hiện giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cục Viễn thám Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để thành lập Trạm Tiếp nhận và Theo dõi dữ liệu và cơ sở xử lý dữ liệu tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Không gian ASEAN - Ấn Độ. Theo số liệu của Ấn Độ, thương mại song phương giữa hai nước đã vượt mức 10 tỷ USD và cả hai nước vẫn cam kết cố gắng đạt được mục tiêu đặt ra bởi các nhà lãnh đạo là 15 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong các nước ASEAN và Ấn Độ nằm trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ là cuộc gặp thứ năm giữa hai vị Thủ tướng sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Việt Nam vào tháng 9/2016. Hội nghị Thượng đỉnh G29 tại Hamburg, Hội nghị cấp cao ASEAN tại Viêng Chăn và Manila. Đây sẽ là cơ hội cho hai nhà lãnh đạo nhìn lại toàn bộ các vấn đề của mối quan hệ song phương và tiếp tục đề ra lộ trình tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.  Phương Thanh

10 Sự kiện tiêu biểu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 2017

TĐKT - Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cùng sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của toàn ngành, công tác lao động, người có công và xã hội đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ – TBXH) đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Cầu truyền hình "Chung tay vì người nghèo" 2017 10 sự kiện tiêu biểu bao gồm:   1. Năm “Đền ơn, đáp nghĩa”: Bộ LĐ – TBXH đã phối hợp cùng các  ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thiết thực tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. 2. Giải quyết hàng ngàn hồ sơ người có công còn tồn đọng: Theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ LĐ – TBXH đã ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công nhằm bảo đảm giải quyết kịp thời quyền lợi cho đối tượng với tinh thần "không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước, sự chăm sóc của nhân dân" và tuân thủ nguyên tắc “minh bạch, công khai, đúng đối tượng”. 3. Bộ LĐ – TBXH hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản pháp luật năm 2017. Năm 2017 là năm Bộ LĐ - TBXH hoàn thành 100% đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong số ít các bộ có tốc độ xử lý nhanh, hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ xây dựng thể chế. 4. Xuất khẩu lao động đạt kỷ lục từ trước đến nay. Năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt trên 130.000 người, vượt gần 24% so với kế hoạch đề ra và đạt con số kỷ lục từ trước đến nay trong lĩnh vực này. 5. APEC Việt Nam 2017 và những đóng góp của ngành LĐ – TBXH. 6. An sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Với nỗ lực của toàn ngành, năm 2017, cả 3/3 chỉ tiêu: Tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị và giảm tỷ lệ hộ nghèo được Quốc hội, Chính phủ giao đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13/13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội giao. 7. Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới. 8. Năm đầu triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tuyển sinh theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. 9. Luật Trẻ em có hiệu lực, khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 01/6/2017, để đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống. 10. Đẩy mạnh chống tiêu cực, trục lợi chính sách đối với người có công. Năm 2017 là năm kết thúc Chương trình phối hợp giữa Bộ LĐ – TBXH và Bộ Quốc phòng về việc thanh tra liên ngành công tác xác lập hồ sơ thương binh do các cơ quan quân đội thực hiện từ năm 2013 đến năm 2017. Hồng Thiết

Bệnh viện K: Cứu sống bệnh nhân nam mang khối u gan nặng 2,5kg đường kính 30cm

TĐKT - Các y bác sĩ Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Bùi Tiến D. (45 tuổi, Thái Nguyên) bóc tách khối u gan trái nặng khoảng 2,5kg, đường kính gần 30 x 20cm nguy cơ tử vong rất cao. Kíp phẫu thuật cho bệnh nhân D Người nhà cho biết bệnh nhân đã phẫu thuật kết hợp xương đòn trái và tháo dụng cụ kết hợp xương đòn cách đây 1 năm. Cuối tháng 10/2017, bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe phát hiện u gan và được chẩn đoán HCC gan trái và phân thùy trước gan phải tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội sau đó được điều trị nút mạch hóa chất (TACE). Đầu tháng 11, bệnh nhân được ra viện và hẹn tái khám. Trung tuần tháng 12, bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trong tình trạng đau bụng hạ sườn phải kéo dài, kèm theo tức ngực, khó thở; sau quá trình chụp chiếu có hình ảnh u gan trái đa ổ, tính chất HCC, khối u lớn nhất kích thước 92 x 120mm, không có huyết khối tĩnh mạch cửa. Bệnh nhân được giải thích cho ra viện về nhà điều trị thuốc nhắm trúng đích, không có khả năng cắt bỏ khối u gan. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng, chụp cắt lớp ổ bụng có tiêm thuốc cản quang, bác sĩ xác định có u gan đa ổ (hàng chục khối) ở gan trái và một phần phân thùy trước gan phải, kích thước khối lớn nhất khoảng 11cm, tính chất HCC, xơ gan, thể tích gan phải là 781 cm3. Nhận thấy khối u với kích thước quá lớn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân,  các bác sĩ Khoa Ngoại Gan Mật Tụy Bệnh viện K chỉ định phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn khối u cho bệnh nhân trên cơ sở đủ thể tích gan còn lại. Cuộc mổ được lên kế hoạch và chuẩn bị rất kỹ các phương án, biến cố nặng và dự trù đủ lượng máu mất đi. Đúng như chẩn đoán, khối u chiếm gần toàn bộ tầng trên mạc treo đại tràng ngang, chiếm toàn bộ gan trái và một phần phân thùy trước gan phải, kèm theo có 2 nhân nhỏ đường kính 0.5 cm ở phân thùy sau gan phải. Một trong những khó khăn cho cuộc mổ là di động gan rất khó khăn, nguy cơ vỡ u gây chảy máu và phát tán tế bào ung thư trong ổ bụng.  Sau khi tiến hành siêu âm, đánh giá lại các tổn thương trong mổ (loại trừ các nhân ung thư bên phần gan sẽ giữ lại, kiểm tra hệ thống tĩnh mạch cửa, các tĩnh mạch gan…) kíp mổ đã quyết định cắt gan trái và một phần phân thùy trước theo phương pháp Tôn Thất Tùng cùng với đó tiến hành lấy 2 nhân phân thùy sau gan phải. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn với trọng lượng nặng khoảng 2,5 kg. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hiện tại bệnh nhân ổn định, đi lại và hoạt động bình thường. Hồng Thiết

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2017

TĐKT - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2017 và tập huấn công tác điều tra xã hội học, sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC. Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng chủ trì Hội thảo. Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng phát biểu tại Hội thảo Theo Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích quán triệt nội dung của Đề án số 2948/QĐ-BNV và Quyết định số 22/QĐ-BNV để thống nhất về nhận thức và cách tổ chức triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ; giới thiệu bộ mẫu phiếu điều tra xã hội học để đánh giá thực trạng công tác CCHC cấp bộ năm 2017; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý chấm điểm xác định chỉ số CCHC. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp bộ, bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định. Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ gồm 9 nội dung: Tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch và hướng dẫn phần mềm chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ; tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các bộ; tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ; điều tra xã hội học; giám sát công tác điều tra xã hội học; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định chỉ số CCHC; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ; họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số CCHC của các bộ; công bố Chỉ số CCHC của các bộ.  Đối tượng điều tra xã hội học cấp bộ gồm 4 nhóm: Thứ nhất là lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục của 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC có 1.296 người. Thứ hai là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 3.591 người. Thứ ba, lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 3.591 người. Thứ tư là công chức của 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC là 190 người.  Tổng số mẫu phiếu điều tra là 8.668 mẫu phiếu. Thời gian điều tra xã hội học bắt đầu từ tháng 2 đến trước ngày 15/3/2018. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị chủ trì công tác điều tra xã hội học. Góp ý vào dự thảo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp bộ, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị về các vấn đề liên quan đến việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần; cách chấm điểm; tài liệu kiểm chứng tập trung vào 7 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Những kiến nghị của các đại biểu đã được Vụ trưởng CCHC, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng trực tiếp giải đáp và tiếp thu để làm căn cứ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn, sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức triển khai xác định chỉ số CCHC cấp bộ năm 2017 đảm bảo thống nhất, hiệu quả đúng với kế hoạch đã đề ra. La Giang  

Phát động Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" năm 2018

 TĐKT - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Liên kết trẻ, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" nhằm quyên góp, ủng hộ cho trẻ em vùng cao tại tỉnh Yên Bái. Lễ phát động Chương trình Tại Lễ phát động, các bạn nhỏ của Trường Nguyễn Tri Phương đã được giao lưu, chia sẻ cùng MC Phan Anh về thông điệp "Sẻ chia, yêu thương" của Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" về truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. MC Phan Anh mong muốn các bạn trẻ, nhất là những bạn ở thành phố lớn có điều kiện cuộc sống đủ đầy hơn, hãy cùng trao yêu thương, chia sẻ với những khó khăn của các bạn nhỏ vùng cao trong dịp Tết đến, xuân về. Anh Nguyễn Phúc Đại, Phó Ban tổ chức Chương trình cho biết: Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" là một trong những hoạt động thiện nguyện mà CLB Liên kết trẻ tổ chức định kỳ hàng năm thể hiện tấm lòng, tình cản của những người trẻ hướng tới cộng đồng, xã hội, hướng tới những bạn nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi mong muốn mang hàng nghìn suất quà chia sẻ một cái Tết ấm áp tình người tới hàng nghìn em nhỏ vùng cao, những chiếc bánh chưng, những món quà ý nghĩa do chính tay các bạn học sinh, sinh viên đang sống tại Hà Nội làm và gửi tặng. Chương trình sẽ góp phần giáo dục cho các em thiếu nhi, các bạn học sinh, sinh viên tinh thần "Tương thân, tương ái", biết sẻ chia, yêu thương tới những bạn nhỏ cùng trang lứa với mình, tới những em học sinh có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi ở vùng cao không được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày Tết đoàn viên. Hưởng ứng Lễ phát động, vào ngày 26/1, thầy và trò trường THCS Nguyễn Tri Phương cùng hàng nghìn các bạn học sinh, sinh viên sẽ tổ chức Lễ hội "Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương". Các bạn nhỏ trong nhà trường và các bạn sinh viên, người nổi tiếng sẽ cùng chung tay gói tặng 1000 chiếc bánh chưng và góp sức xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" dành cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao. Được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội vừa là món quà nhỏ dành cho thiếu nhi vùng cao, vừa là hoạt động bổ ích giúp các bạn học sinh, sinh viên, các em thiếu nhi thêm hiểu, thêm yêu nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, giá trị truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Để kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho trẻ em vùng cao, fanpage của Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" hoặc fanpage "CLB Liên kết trẻ" cũng chính thức ra mắt, là cầu nối để tiếp nhận và chuyển tới tận tay các em nhỏ vùng cao những món quà ý nghĩa của các mạnh thường quân, các bạn học sinh, sinh viên thanh thiếu nhi gửi tới. Ngoài ra, Ban tổ chức còn sẵn sàng tiếp nhận những món quà gửi tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc) hoặc tại Lễ hội "Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương". Toàn bộ sự quyên góp, ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm sẽ được công bố công khai tại fanpage của Chương trình và tại Lễ hội. Hành trình mang "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" đến với trẻ em vùng cao tại tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra từ ngày 27 - 28/1. Cùng với đó, Ban tổ chức còn huy động các nguồn lực để xây dựng nhà Khăn quàng đỏ (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) dành tặng các em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sớm bươn chải nuôi nhau. Được biết, năm 2017, Ban tổ chức Chương trình đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho 2 em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; trao tặng 1000 chiếc bánh chưng, 4,5 tấn quà cho trẻ em vùng cao Bắc Kạn và Cao Bằng và tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.  Phương Thanh

Lễ bàn giao bác sĩ chuyên khoa cấp 1 về vùng khó khăn

TĐKT - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I cho các bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn. Đến dự, có Bộ trưởng Bộ Y tế NguyễnThị Kim Tiến. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I cho các bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn và tặng hoa các bác sĩ, thầy giáo hướng dẫn các bác sĩ trẻ 7 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 2 đều là những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tại Đại học Y Hà Nội và các trường đại học y - dược khác tình nguyện tham gia Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”. Sau khi được đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, các bác sĩ này được nhận bằng tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ hành nghề. Tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Mục tiêu của Dự án này là tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 đến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn trên cả nước. Hiện tại, Dự án đã, đang và sẽ đào tạo chuyên khoa I cho 154 bác sĩ thuộc 10 chuyên ngành: Nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm và y học cổ truyền, trong thời gian 24 tháng. Sau đó, các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác 3 năm (đối với nam) và 2 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện. Sau thời gian này, họ sẽ tiếp tục làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển đặc cách vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn. Riêng đối với các bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại bệnh viện hoặc Trung tâm y tế huyện nghèo. Để bảo đảm chất lượng bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Đại học Y Hà Nội và một số trường đại học y - dược khác trên cả nước, tổ chức đào tạo cho các bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia Dự án bảo đảm chất lượng, đạt chỉ tiêu vững vàng tay nghề về chuyên môn, để đáp ứng nhu cầu nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng khó khăn. Hồng Thiết  

Trang