Tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968
04/07/2018 - 15:05

TĐKT - Sáng 4/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử”.

Toàn cảnh họp báo

Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại TP Vinh (Nghệ An). Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (1968 - 2018) với mục đích tiếp tục khẳng định và làm rõ: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương; sự kịp thời, linh hoạt và kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch; nghệ thuật chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang; tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia chiến dịch.

Đồng thời làm rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến, ngoan cố của đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến Đường 9 - Khe Sanh nhằm ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội thảo cũng nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; phát huy, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nhóm vấn đền lớn là: Bối cảnh diễn ra Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 1968. Chủ trương chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy địa phương trên địa bàn chiến dịch. Diễn biến, nghệ thuật chỉ đạo, điều hành, phối hợp hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng, công tác tổ chức, bảo đảm tạo sức mạnh tổng hợp trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.

Bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến dịch. Đánh giá tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Các tham luận tại hội thảo, bài viết của các nhân chứng lịch sử sẽ được biên tập, in thành sách; đây là nguồn tài liệu tuyên truyền, học tập, giáo dục, nghiên cứu về lịch sử có giá trị, bổ ích, thiết thực đối với lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đến nay, Hội thảo đã nhận được hơn 70 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo nhiều địa phương và đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội.

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong suốt quá trình chiến dịch, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hậu phương với tiền tuyến; đồng thời, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Phương Thanh