Tăng cường vai trò của báo chí trong kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam
07/12/2017 - 15:57

TĐKT - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo "Báo chí với việc thúc đẩy thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam".

Hội thảo nhằm tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, ý thức trong việc chấp hành luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện các mục tiêu Việt Nam đã cam kết.

http://dangcongsan.vn/DATA/0/IMAGES/2017/12/DSC_3138.jpg

Hội thảo "Báo chí với việc thúc đẩy thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam".

Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) do Tổ chức Y tế thế giới đề xuất, đã được 147 quốc gia trên thế giới hưởng ứng và ký cam kết. Năm 2004, Việt Nam đã tham gia ký công ước này và cam kết với quốc tế thực hiện vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, Việt Nam đã có sự ra đời của luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc.

Để có được những thành tựu kể trên, vai trò của các cơ quan tuyên truyền, báo chí truyền thông là rất quan trọng. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí  đã thể hiện vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về mối nguy hại của thuốc lá và hành vi hút thuốc lá đối với sức khỏe của con người; những tổn thất về kinh tế, xã hội từ việc tiêu thụ thuốc lá và những nguy cơ về sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Những bài viết đó không chỉ góp phần thúc đẩy việc ban hành luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và việc thực hiện cam kết của Việt Nam. Đồng thời, góp phần tích cực trong công tác dự phòng bệnh tật, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu đã phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá; vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, xã hội, môi trường; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới; giải pháp phát huy vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, thúc đẩy thực hiện Công ước; những thành tựu, hạn chế, thách thức ở Việt Nam khi triển khai Công ước và luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá (cao gần gấp 4 lần so với số tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm). Nếu Việt Nam không thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá hiệu quả, con số này sẽ tăng lên 70.000 ca/năm vào năm 2030.

Bác sĩ Phạm Hoàng Anh, Giám đốc tổ chức Nhịp cầu sức khỏe Canada tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã ký phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá từ năm 2004. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức trong quá trình thực hiện Công ước này.

Bởi vậy, bác sĩ Phạm Hoàng Anh khuyến nghị: Việt Nam cần lựa chọn ưu tiên các chính sách về sức khỏe, giảm sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật. Các cơ quan truyền thông không đặt ngành công nghiệp thuốc lá ngang hàng với các ngành công nghiệp khác; chia sẻ rộng rãi Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; tăng cường sự tham gia vào quá trình giám sát và truyền thông giảm sự can thiệp của các công ty thuốc lá...

Hưng Vũ